Fakultetsstyremøter

Møteplan 2019 Tid og sted: Kl. 09.00 i Fakultetsstyrerommet om ikke annet er nevnt i innkallingen.

Mandag 25. mars

Mandag 24. juni

Mandag 14. oktober

Mandag 9. desember