Fakultetsstyremøter

Møteplan 2020 Tid og sted: Kl. 10.00 i Fakultetsstyrerommet om ikke annet er nevnt i innkallingen.

Mandag 23. mars

Mandag 22. juni

Mandag 19. oktober

Mandag 7. desember