Fakultetsstyremøter

Møteplan 2020 Tid og sted: Kl. 10.00 i Fakultetsstyrerommet om ikke annet er nevnt i innkallingen.

Mandag 23. mars: Avlyst

Tirsdag 5. mai: Zoom-møte kl. 12.00-15.00

Mandag 22. juni: Zoom-møte kl. 09.00-13.00

Mandag 19. oktober

Mandag 7. desember