Fakultetsstyremøter 2013

Møteplan: 28. januar, 22. april, 17. juni, 14. oktober og 9. desember.

Tid og sted: Kl. 09.00 i Fakultetsstyrerommet om ikke annet er nevnt i innkallingen.

 
Styremøte 28. januar Sakskart og Protokoll
Sak 02/13 Møteplan 2013
Sak 04/13 Oppnevning av fakultetets tilsettingsutvalg
Sak 05/13 Revidert administrasjonsreglement for Fysisk institutt
Styremøte 22. april Sakskart og Protokoll
Sak 09/13 Godkjenning av regnskap
Sak 10/13 Studiekvalitet
Sak 11/13 Revidert administrasjonsreglement for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Sak 12/13 Historieprosjekt om MN-fakultetet
Sak 13/13 Oppnevning av eksternt medlem i instituttstyret ved Institutt for biovitenskap
Sak 16/13 Prosess nye satsningsområder
O-Sak 18/13 Revidert HMS-strategi
O-Sak 19/13 Sluttrapport CMA
O-Sak 21/13 Høring IHR organisering av WEB-arbeid og eksamen
O-Sak 22/13 Delegering av fullmakt fra fakultetets tilsettingsutvalg til dekan
Styremøte 17. juni Sakskart  Protokoll
Sak 26/13 Regnskap 1. tertial 2013
Sak 27/13 Prosess for videreutvikling av bachelorprogrammer
Sak 28/13 Ny rutinebeskrivelse for kvalitetssikring av studer ved MN-fakultetet
Sak 29/13 Fastsettelse av nytt eksamensreglement
Sak 30/13 Ledelse og struktur nivå 4
O-Sak 31/13 Omlegging av forskerutdanningen
O-Sak 32/13 Plan for arbeide med kommunikasjonsstrategi
O-Sak 33/13 SFU-søknad
Styremøte 14. oktober Sakskart og Protokoll
Sak 40/13 Regnskap 2. tertial 2013
Sak 41/13 Fastsettelse av nytt eksamensreglement
Sak 42/13 Revisjon av regler for organisering av sentre
Sak 43/13 Oppnevning av eksternt varamedlem i instituttstyret FAI
Styremøte  9. desember Sakskart og Protokoll
Sak 46/13 Kommunikasjonsstrategi
Sak 47/13 Årsplan
Sak 48/13 Budsjett-fordeling 2014
Sak 49/13 Endringsmiljøene
Sak 50/13 Ledelse nivå 4
Sak 51/13 Organisering av verkstedene
Sak 52/13 Møteplan for fakultetsstyret 2014

 

Publisert 1. mars 2013 10:58 - Sist endra 12. mars 2015 13:48