Fakultetsstyremøter 2018

Styremøte 15. oktoberStyremøte 15. oktoberStyremøte 15. oktoberStyremøte 15. oktoberStyremøte 15. oktoberVStyremøte 15. oktoberStyremøte 10. desember Sakskart
V-sak 40/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden
V-sak 41/18 Godkjenning og signering av protokoll fra styremøte 15.oktober 2018
O-sak 42/18 Status for fakultetet - Dekanenes orientering
V-sak 43/18 Fordeling 2019
V-sak 44/18 Ny strategi for MN-fakultetet
D-sak 45/18 Områder for utviklingsavtale mellom MN-fakultetet og UiO
O-sak 46/18 Faglig utvikling mot livsvitenskapsbygget
V-sak 47/18 Årsplan 2019-2021
V-sak 48/18 Statusrapport for Naturfagsenteret
V-sak 49/18 Forlengelse av endringsmiljøer
O-sak 50/18 Studiekvalitetsrapport 2018
V-sak 51/18 Møteplan 2019
V-sak 52/18 Oppnevning av eksternt styremedlem ved Geofag
O-sak 53/18 Oslofjorden og Skagerrak 2030
O-sak 54/18

Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium

O-sak 55/18 Status lederutviklingsprogrammet
   
Styremøte 15. oktober Sakskart
V-sak 28/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden
V-sak 29/18 Godkjenning og signering av protokoll fra styremøte 18. juni 2018
O-sak 30/18 Dekanenes orientering
D-sak 31/18 Ny strategi for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
V-sak 32/18 Godkjenning av regnskap for 2T
O-sak 33/18 Budsjett 2019 - foreløpige rammer
O-sak 34/18 Status for etablering av arealer for ny SFU og SFF
O-sak 35/18 Søkertall til MNs studieprogrammer 2018
O-sak 36/18 Virksomhetsrapportering 2T
V-sak 37/18 Etablering av senter for BioGeoKjemi, Center for BioGeoChemistry of the Anthropocene
O-sak 38/18 Sammensetning Scientific Advisory Committee
Styremøte 19. marsStyremøte 19. marsStyremøte 19. marsStyremøte 18. juni Sakskart     Foreløpig protokoll
V-sak 15/18 Godkjenning av dagsorden
V-sak 16/18 Signering av protokoll fra styremøte 19. mars 2018
V-sak 17/18 Godkjenning av regnskap for 1. tertial
O-sak 18/18 Status for fakultetet, dekanenes orientering
D-sak 19/18 Ny strategi for MN-fakultetet
V-sak 20/18 Oppnevning av Scientific Advisory Committee
D-sak 21/18 Idé-senter
O-sak 22/18 Forslag til senter innen BioGeoKjemi
D-sak 23/18 Etter og videreutdanning ved MN-fakultetet
O-sak 24/18 Innføring av nytt regelverk innen personvern og forskningsetikk
O-sak 25/18 Status Livsvitenskapsbygget
O-sak 26/18 Revidert internhusleieordning ved UiO
O-sak 27/18 Årsrapport for HMS ved MN-fakultetet 2017

Styremøte 19. mars

Sakskart Protokoll
V-sak 1/18 Godkjenning av dagsorden
V-sak 2/18 Signering av protokoll fra 11. desember 2017
O-sak 3/18 Dekanenes orientering fra virksomheten
O-sak 4/18 Status for ny strategi for fakultetet
V-sak 5/18 Årsregnskap 2017
O-sak 6/18 Justering av budsjett 2018
D-sak 7/18 Etter- og videreutdanning ved MN-fakultetet
O-sak 8/18 MN-fakultetets kompetansesenter for realfagsundervisning (KURT)
O-sak 9/18 Naturfagsenteret som en del av MN-fakultetet
O-sak 10/18 Status for ny seksjon ved IFI, Digitalisering og entreprenørskap
O-sak 11/18 Arven etter Nansen
D-sak 12/18 Prioriterte arbeidsområder og tiltak i UiOs personalpolitikk
D-sak 13/18 Revidert internhusleieordning ved UiO
   

 

 

Publisert 4. jan. 2018 13:06 - Sist endra 3. des. 2018 10:27