Fakultetsstyremøter 2016

Styremøte  1. februar Sakskart Protokoll
V-sak 3/16 Dekanens rapport til styret
V-sak 4/16 Stillingsbeskrivelse for Dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
V-sak 5/16 Ny studieplanportefølje fra 2017
O-sak 6/16 Status Fellesløft III
Styremøte  18. april Sakskart Protokoll
V-sak 11/16 Dekanens orientering
V-sak 12/16 Regnskap 2015
V-sak 13/16 Unik (unntatt offentlighet etter ofl. §23, §13, jfr. fvl. §13)
V-sak 14/16 Utlysningstekst instituttlederstllinger
O-sak 15/16 Justering av budsjett 2016
O-sak 16/16 SAB-rapport 4
O-sak 17/16 Digital eksamen
Ekstraordinært styremøte  19. mai
Sakskart Protokoll
V-sak 21/16 Instituttleder ved Institutt for biovitenskap (u-off., etter ofl. § 25)
V-sak 22/16 SAB-rapport 4
Sirkulasjonssak 24/16 Godkjenning av regnskap for MN pr. 30.4.2016 Protokoll
Styremøte 17. oktober Sakskart Protokoll
V-sak 27/16 Dekanvalg
V-sak 29/16 Endring av fakultetets reglement
V-sak 30/16 Godkjenning av regnskap 2T
V-sak 31/16 Senter for bioinformatikk
V-sak 32/16 Unik, fagstrategiutvalgets rapport
V-sak 33/16 Instituttledere ved Farmasøytisk, Fysisk, Kjemisk og Matematisk institutt (u-off., etter ofl. § 25)
V-sak 34/16 Kunngjøring av stilling som instituttleder ved Institutt for geofag
V-sak 35/16 Fastsettelse av søknadsfrist for søknader om opprykk til professor
V-sak 36/16 HMS-rapport 2015
V-sak 37/16 Møteplan 2017
V-sak 38/16 Valgkomite, institutt for astrofysikk
O-sak 40/16 Budsjett - foreløpige rammer 2017
O-sak 41/16 Unik, status virksomhetsoverdragelse
Styremøte 5. desember Sakskart Protokoll
Sak 44/16 Dekanens orientering til styret
Sak 45/16 Budsjett 2017
Sak 46/16 Årsplan 2017-2019
Sak 47/16 Forslag til eksterne styrerepresentanter for neste styreperiode
Sak 48/16 Forslag til representanter til fakultetsstyrets tilsettingsutvalg for perioden 2017-2020
Sak 49/16 Samordningen av prosessene for professoropprykk ved realfagsfakultetene
O-sak 50/16 Interact - status
O-sak 51/16 Sammenslåing av NRT og NFmR til et felles fagstrategisk organ: UHR-MNT
O-sak 52/16 Vitenskapsombud
   
Publisert 22. jan. 2016 14:51 - Sist endra 17. jan. 2017 14:45