Fakultetsstyremøter 2019

Styremøte 14. oktoberStyremøte 14. oktoberStyremøte 9. desember  Sakskart
V-sak 43/19 Godkjenning av dagsorden
V-sak 44/19 Signering av protokoll fra styremøte 14. oktober
O-sak 45/19 Referat fra IDF-møte 4. desember
O-sak 46/19 Dekanens orientering
D-sak 47/19 Center for Data Science
D-sak 48/19 Tematiske satsningsområder
V-sak 49/19 Budsjettfordeling 2020
D-sak 50/19 Årsplan for MN-fakultetet   Årsplan 2020-21
O-sak 51/19 Utdanningsmelding
V-sak 52/19 Fremleggsnotat Instituttleder ved Naturfagsenteret
V-sak 53/19 Nytt medlem i fakultetets tilsettingsutvalg
D-sak 54/19 Samfunnskontakt
V-sak 55/19 Godkjenning av nye vedtekter ved SMN
V-sak 56/19 Møteplan 2020
Styremøte 14. oktober Sakskart
V-sak 29/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden
V-sak 30/19 Godkjenning og signering av protokoll fra styremøte 24. juni 2019
O-sak 31/19 Referat fra IDF-møte 9. oktober 2019
O-sak 32/19 Dekanenes orientering
V-sak 33/19 Regnskap 2 tertial
D-sak 34/19 Budsjett 2020 foreløige rammer
O-sak 35/19 Spørreundersøkelse ved semesterstart
V-sak 36/19 Policy for EVU-virksomhet ved MN-fakultetet
O-sak 37/19 Nytt forskningsfartøy
D-sak 38/19 UiO strategi 2030
V-sak 39/19 Tilsetting av ny instituttleder ved Kjemisk institutt
V-sak 40/19 Formalia rundt dekan-valg
V-sak 41/19 Overtagelse av ansvara for norsk CERN aktivitet
O-sak 42/19 Virksomhetsrapportering - 2 tertial
Styremøte 25. marsStyremøte 25. marsStyremøte 25. marsStyremøte 24. juni Sakskart          Protokoll
V-sak 13/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden.
V-sak 14/19 Godkjenning og signering av protokoll fra styremøte 25. mars 2019.
O-sak 15/19 Referat fra IDF-møte 19.juni 2019.
V-sak 16/19 Regnskap 1. tertial 2019.
O-sak 17/19 Budsjett - foreløpige rammer 2020.
O-sak 18/19 Dekanenes orientering.
O-sak 19/19 Fra søker til kandidat.
D-sak 20/19 Policy bruk av KD-stillinger.
V-sak 21/19 Centre for Data Science and Computing.
D-sak 22/19 Ny forskrift, utdanningsfaglig kompetanse ved ansettelser og opprykk.
O-sak 23/19 Rapport om dyrestallen ved IBV.
V-sak 24/19 Sammensetning i tilsettingsutvalget.
O-sak 25/19 Planer for Arendalsuka
Styremøte 25. mars Sakskart                            Protokoll
V-sak 1/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden
V-sak 2/19 Godkjenning og signering av protokoll fra styremøte 10.12.18
V-sak 3/19 Årsregnskap 2018
O-sak 4/19 Justering av budsjett 2019
O-sak 5/19 Status for fakultetet - Dekanenes orientering
D-sak 6/19 Utviklingsavtale mellom MN og UiO
V-sak 7/19 Innstegstillingsordningen
V-sak 8/19 Handlingsplan likestilling
O-sak 9/19 Status SFI arbeidet
V-sak 10/19 HMS Årsrapport 2018
O-sak 11/19 Studentavtale OUS

 

 

Publisert 15. mars 2019 11:23 - Sist endra 9. des. 2019 08:28