Fakultetsstyremøter 2015

Styremøte  7. desember Sakskart
V-sak 36/15 Dekanens orientering/status for fakultetet
V-sak 37/15 Budsjett 2016
V-sak 38/15 Årsplan 2016
V-sak 39/15 Valg/oppnevning av to nye medlemmer til valgstyret
O-sak 40/15 Digital eksamen
O-sak 41/15 SFF-søknader
   
Styremøte 19. oktober Sakskart
V-sak 19/15 Dekanenes orientering/status for fakultetet
V-sak 20/15 Virksomhetsrapportering 2. tertial
V-sak 21/15 Innstegsstillinger
V-sak 22/15 Forlengelse av instituttleder ved Farmasøytisk institutt
V-sak 23/15 Møteplan 2016
O-sak 24/15 Budsjett 16 - foreløpige rammer
O-sak 25/15 Livsvitenskap og bygg, masterplan areal
O-sak 26/15 Status utdanningssatsingen InterAct
O-sak 27/15 Rutine for drøfting av utlysninger
O-sak 28/15 Tilsetting av leder ved Naturfagsenteret
O-sak 29/15 Innovasjonssystemet og MN
O-sak 30/15 SFF-status
O-sak 31/15 Unik-status
O-sak 32/15 MatNat+
   
Sirkulasjonssak 16/15 Godkjenning av regnskap pr. 30.4.2015  Protokoll
   
Styremøte 23. mars Sakskart Protokoll
V-sak   3/15 Regnskap 2014
V-sak   4/15 Etablering av ny verkstedenhet
V-sak   5/15 Årsrapport likestilling
V-sak   6/15 Likestillingsstrategi
V-sak   7/15 Årsrapport HMS
V-sak   8/15 Valgt/tilsatt instituttleder
O-sak   9/15 Status revisjon av studieprogrammene
O-sak 10/15 Justering av masterreglement
O-sak 11/15 Justering av budsjett 2015
O-sak 12/15 Oppfølging av strategiseminaret på Lysebu
O-sak 13/15 Status organisering av økonomi-funksjonen
O-sak 14/15 Balanse prosjekt
Publisert 11. mars 2015 12:30 - Sist endra 21. nov. 2019 16:45