Fakultetsstyremøter 2017

Styremøte 11. desember Sakskart Protokoll
V-sak 41/17 Godkjenning av dagsorden
V-sak 42/17 Signering av protokoll fra 16.10.2017
O-sak 43/17 Dekanens orientering fra virksomheten - muntlig
V-sak 44/17 Budsjett 2018
D-sak 45/17 Statusrapport - Interact
D-sak 46/17 Kvalitetsrapport PhD
V-sak 47/17 Regler for organisering av sentrer ved MN-fakultetet
V-sak 48/17 Etablering av Njord senteret
V-sak 49/17 Årsplan 2018-2020
O-sak 50/17 Arbeidsmiljøundersøkelsen ARK
V-sak 51/17 Møteplan 2018
O-sak 52/17 Diskusjonsnotat strategi, deles ut på møtet/ettersendes
Styremøte 16. oktober Sakskart
O-sak 31 Dekanens orientering fra virksomheten
V-sak 32 Regnskap 2. tertial
O-sak 33 Budsjett 2018
V-sak 34 Vurdering av organisering for Senter for entreprenørskap
V-sak 35 Studiekvalitetsrapport
V-sak 36 Justerte retningslinjer for forskningstermin og utenlandsstipend
O-sak 37 Retningslinjer for utlysning og bedømmelse vitenskapelige stillinger
V-sak 38 Oppnevning av fakultetets valgstyre
O-sak 39 Virksomhetsrapportering 2. tertial
Styremøte 19. juni Sakskart Protokoll
Sak 16 Godkjenning av dagsorden
Sak 17 Signering av protokoll
V-sak 18 Endring i dekanat
O-sak 19 Dekanens orientering fra virksomheten
V-sak 20 Godkjenning av regnskap 1. tertial
V-sak 21 Overføring av ansvar for Naturfagsenteret
V-sak 22 Kompetansesenter for realfagsundervisning
V-sak 23 Retningslinjer for utlysning a faste vitenskapelige stillinger
V-sak 24 Beredskapsplan for MN fakultetet (u-off. etter ofl. §24.3)
V-sak 25 Årsrapport HMS 2016
O-sak 26 Status revisjon av masterprogrammer
O-sak 27 Status for etablering av ny SFU og nye SFF
Styremøte 27. mars      Sakskart  Protokoll
Sak 1 Konstituering
Sak 2 Godkjenning av dagsorden
O-sak 3 MN-fakultetet - status og utfordringer
V-sak 4 Årsregnskap for 2016
O-sak 5 Justering av budsjett 2017
V-sak 6 Plan for utvikling av ny strategi for fakultetet
V-sak 7 Administrasjonsreglement  for Institutt for teknologistudier
V-sak 8 Oppnevning av eksterne medlemmer til instituttstyret ved ITS
V-sak 9 Virksomhetsoverdragelse (u-off., etter ofl. § 25)
V-sak 10 Oppnevning av medlemmer til fakultetets tilsettingsutvalg
V-sak 11 Instituttleder ved Institutt for geofag (u-off., etter ofl. § 25)
V-sak 12 Oppnevning av eksternt styremedlem ved Kjemisk institutt
O-sak 13 Saker tatt på dekanfullmakt
O-sak 14 Gjennomføring av arbeidsmiljøundersøkelsen ARK
Publisert 14. des. 2016 13:33 - Sist endra 17. apr. 2018 09:01