English version of this page

Motiviske Hopf likninger (avsluttet)

Bildet kan inneholde: skrift, elektrisk blå, logo, grafikk, merke.

Om prosjektet

Arealet \(\pi r^2\) πr2 av en sirkel med radius \(r\) er et tidlig eksempel i matematikken på en formel som knytter sammen algebra og geometri. I prosjektet motiviske Hopf ligninger ønsker man å finne samt forstå betydningen av konstanter som er definert opp til kontinuerlige deformasjoner av geometriske objekter. Disse konstantene er universelle i en forstand som gjøres matematisk presist i fagfeltet som kalles motivisk homotopi teori. Forskningen på dette feltet er i en sterk utvikling.

Prosjektet vil vare i fem år og sikre forskningsgruppen nye stipendiater og postdocer, og muligheten til å invitere internasjonale gjester og avholde konferanser.

Finansiering

Norges forskningsråd, FRIPRO Toppforsk - prosjektnummer 250399, totalt budsjett ca. 20,5 millioner NOK. 

 

Gå til engelsk versjon av denne siden for å lese mer om prosjektet.

 

 

Publisert 4. juli 2016 08:18 - Sist endret 17. des. 2021 11:01

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere