Matematisk fagutvalg

(The Student Council at the Department of Mathematics)

Matematisk fagutvalg er et studentorgan ved Matematisk institutt, og fungerer som bindeledd mellom studentene, instituttet og universitetet forøvrig. 

Fagutvalget har studentrepresentanter i alle instituttets beslutningsorganer.

Bildet kan inneholde: gjøre, symmetri, sirkel.

Følg fagutvalget på sosiale medier for å holde deg oppdatert på våre arrangementer og relevant informasjon for studenter på Matematisk institutt