Forskningsutvalget

Forskningsutvalget

Medlemmer
Leder 2017 - 2020 Nadia Larsen
Vitenskapelig ansatte Atle Jensen
  Sven Ove Samuelsen
  Fred Espen Benth
  Ragnar Winther
  Paul Arne Østvær
  Erik Bedos
Sekretær Elisabeth Seland

Utvalget er satt sammen av seksjonslederene for instituttets seks seksjoner.

Publisert 25. jan. 2011 13:07 - Sist endret 16. jan. 2017 11:51