Seksjoner

Hver seksjon består av en eller flere forskningsgrupper, og har en forskningsgruppeleder som deltar i ledermøtene ved Matematisk institutt. 

 

Seksjon 1

Mekanikk

Leder: Atle Jensen

 

Seksjon 2

Statistikk og data science

Leder: Sven Ove Samuelsen

 

Seksjon 3

Risiko og stokastikk

Leder: Fred Espen Benth

 

Seksjon 4

Differensiallikninger og beregningsorientert matematikk

Leder: Nils Henrik Risebro

 

Seksjon 5

Algebra, geometri og topologi

Leder: Paul Arne Østvær

 

Seksjon 6

Flere komplekse variable, logikk og operatoralgebraer

Leder: Erik Bedos

Publisert 2. jan. 2013 15:07 - Sist endret 12. nov. 2019 18:32