Kristian Ranestad

 

 

 

Populærvitenskapelige foredrag.

"Stomachion", Loen 10. mars 2005

"Linjegeometri", Oslo 3. januar 2006

"Hemmelige koder", Loen 9. mars 2006

"Matematikkens hjerte - tall og algebra", Loen 8. mars 2006

Nye læreplaner (faglig pedagogisk dag 3.1.2007)

Fellesforedrag, NTNU 23.11.2007: Algebra, geometri og phylogeni

Verksted, Lamis sommerkurs 08.08.2008: Abelske og ikke abelske symmetrier (lysark)

Geometri evu-kurs 2006: Plangeometri

Verksted, NSMO 25.11.2008: Bevis i plangeometri (lysark)

"Polare trekanter", Oslo 27. oktober 2011

"Bevis i geometri", Gyldendal forlag, Oslo 23. april 2012

Om å lese i matematikk  (Faglig pedagogisk dag, Oslo 1. november 2012)

Tredjegradslikningen  (Faglig pedagogisk dag, Oslo 31. oktober 2013)

Halveringslinjer (Faglig pedagogisk dag, Oslo 30. oktober 2014)

Algebraiske kurver og flater, hvordan ser de ut? (Faglig pedagogisk dag, Oslo 3. november 2016)

Wavelets og signalbehandling (Faglig pedagogisk dag, Oslo 2. november 2017)

Polynomer, matriser og optimering (Faglig pedagogisk dag, Oslo 31.10.2019)

10 punkter på en tredjegradskurve (Faglig pedagogisk dag, Oslo 4.11.2021)