Snorre Harald Christiansen

Bilde av Snorre Harald Christiansen
English version of this page
Telefon +47 22857774
Rom 1013
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1053 Blindern 0316 Oslo

Faglige interesser

Jeg jobber med numerisk analyse for partielle differensiallikninger. 
Spesielt er jeg interessert i å knytte bånd mellom endelige 
elementer, lattice gauge teori og Regge calculus, for å utvikle et 
rammeverk for strukturbevarende diskretiseringer. Anvendelsesområder omfatter elektromagnetisme, fluidemekanikk, elastisitet, kvantefelt og gravitasjon, som alle gir opphav til geometriske bølgelikninger.

Bakgrunn

Siv. Ing. Ecole Polytechnique 1997
PhD Ecole Polytechnique 2002
Førsteamanuensis UiO 2006
Professor UiO 2009

Priser

EURYI 2005

Stephen Smale Prize 2011

ERC Starting Grant 2011

Verv

Medredaktør SIAM J. Numer. Anal. og SMAI-JCM

Tekster

Matematikk er en kampkunst 2017

Théorème 2018

 

Emneord: Matematikk, Partielle differensiallikninger

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Christiansen, Snorre H (2016). On curvature of piecewise flat manifolds.
  • Christiansen, Snorre H (2016). Uniformly stable finite elements for convection diffusion equations.
  • Christiansen, Snorre H (2013). Constraint preservation in Lattice Gauge Theory.
  • Christiansen, Snorre H (2013). Dual finite elements for Calderon preconditioning of the Electric Field Integral Equation.
  • Christiansen, Snorre H (2013). Finite element systems of differential forms.
  • Christiansen, Snorre H (2013). Finite element systems of differential forms and applications to upwinding.
  • Christiansen, Snorre H (2013). Systèmes d’éléments finis de formes différentielles, variantes sous le vent.
  • Christiansen, Snorre H (2011, 01. mai). Giovani matematici crescono: Snorre Christiansen. [Internett].  http://maddmaths.simai.eu/giovani-matematici-crescono/snorre.
  • Christiansen, Snorre H (2011). Spectral correctness of linearized Regge calculus.
  • Christiansen, Snorre H (2011). Upwinding in finite element spaces of differential forms.
  • Christiansen, Snorre H (2010). A construction of minimal finite element spaces of differential forms on polyhedra.
  • Christiansen, Snorre H (2010). Applications of lattice gauge theory to the coupling of Maxwell with Klein-Gordon and Schroedinger equations.
  • Christiansen, Snorre H (2010). Coupling Maxwell with Schrödinger equations using Lattice Gauge Theory.
  • Christiansen, Snorre H (2010). Gauge invariant discretizations of Schrödinger equations in an electromagnetic field.
  • Christiansen, Snorre H (2010). Introduction to Regge calculus and its linearization.
  • Christiansen, Snorre H (2010). Introduction to mixed finite elements.
  • Christiansen, Snorre H (2010). Lattice gauge theory meets finite elements.
  • Christiansen, Snorre H (2010). Mixed finite elements as inverse systems of differential forms.
  • Christiansen, Snorre H (2010). On the linearization of Regge Calculus in 3D.
  • Christiansen, Snorre H (2010). On variational eigenvalue approximation of semidefinite operators.
  • Christiansen, Snorre H (2010). Éléments finis mixtes minimaux sur les polyèdres.
  • Christiansen, Snorre H (2010). Éléments finis mixtes minimaux sur les polyèdres.
  • Christiansen, Snorre H & Halvorsen, Tore Gunnar (2010). A simplicial gauge theory.
  • Christiansen, Snorre H (2009). A discussion of the div-curl lemma in a Galerkin setting.
  • Christiansen, Snorre H (2009). A framework for the discretization of differential forms on cellular complexes.
  • Christiansen, Snorre H (2009). Discretizing the Yang-Mills-Higgs equation.
  • Christiansen, Snorre H (2009). Finite element exterior calculus on cellular complexes.
  • Christiansen, Snorre H (2009). Finite elements and differential forms.
  • Christiansen, Snorre H (2009). On the div-curl lemma in a Galerkin setting.
  • Christiansen, Snorre H (2009). Éléments finis mixtes minimaux sur les polyèdres. Preprint series (Universitetet i Oslo. Matematisk institutt). 14.
  • Christiansen, Snorre H & Halvorsen, Tore Gunnar (2009). A gauge invariant discretization on simplicial grids of the Schrödinger eigenvalue problem in a magnetic field. Preprint series (Universitetet i Oslo. Matematisk institutt). 9.
  • Christiansen, Snorre H & Scheid, Claire (2009). Convergence of a constrained finite element discretization of the Maxwell Klein Gordon equation. Preprint series (Universitetet i Oslo. Matematisk institutt). 4.
  • Halvorsen, Tore Gunnar; Christiansen, Snorre H & Winther, Ragnar (2009). Structure preserving discretizations of wave equations from theoretical physics.
  • Christiansen, Snorre H (2008). A construction of spaces of compatible differential forms on cellular complexes.
  • Christiansen, Snorre H (2008). A construction of spaces of mixed finite elements on cellular complexes.
  • Christiansen, Snorre H (2008). Discrete differential forms: from algebraic topology to approximation of Maxwell's equations.
  • Christiansen, Snorre H (2008). On the linearization of Regge calculus.
  • Christiansen, Snorre H (2008). On the linearization of Regge calculus.
  • Christiansen, Snorre H (2008). Regge calculus as a non-standard finite element method.
  • Christiansen, Snorre H & Halvorsen, Tore Gunnar (2008). Convergence of lattice gauge theory for Maxwell's equations.
  • Christiansen, Snorre H & Halvorsen, Tore Gunnar (2008). Solving the Maxwell-Klein-Gordon equation in the Lattice Gauge Theory formalism.
  • Christiansen, Snorre H (2007). A construction of mixed finite element spaces on polyhedral meshes.
  • Christiansen, Snorre H (2007). Constraint preserving discretizations for some gauge invariant wave equations.
  • Christiansen, Snorre H (2007). Constraint preserving schemes for some gauge invariant wave equations. Preprint series (Universitetet i Oslo. Matematisk institutt). 5.
  • Christiansen, Snorre H (2007). Constraint preserving schemes for some gauge invariant wave equations.
  • Christiansen, Snorre H (2007). Discrete differential forms: from algebraic topology to approximation of Maxwell's equations.
  • Christiansen, Snorre H (2006). A construction of mixed finite element spaces on polyhedral meshes.
  • Christiansen, Snorre H (2006). On constraint preservation in numerical simulations of Yang-Mills equations.
  • Christiansen, Snorre H (2006, 21. august). Skolen ble en døråpner.  Dagbladet.
  • Christiansen, Snorre H (2006). Some homological algebra techniques in numerical analysis.
  • Christiansen, Snorre H & Winther, Ragnar (2006). Smoothed projections in finite element exterior calculus.
  • Buffa, Annalisa & Christiansen, Snorre H (2005). A dual finite element complex on the barycentric refinement.
  • Christiansen, Snorre H (2005). A construction of spaces of differential forms on cellular complexes.
  • Christiansen, Snorre H (2005). On constraint preservation in finite element discretizations of Yang-Mills equations.
  • Christiansen, Snorre H (2005). On constraint preservation in numerical simulations of Yang-Mills equations.
  • Christiansen, Snorre H (2005). On constraint preservation in numerical simulations of Yang-Mills equations.
  • Christiansen, Snorre H (2005). On divergence control in numerical simulations of Yang-Mills equations.
  • Christiansen, Snorre H (2005). On numerical simulation of Yang-Mills equations.
  • Christiansen, Snorre H (2005). Stability of Hodge decompositions in finite element spaces of differential forms in arbitrary dimension.
  • Christiansen, Snorre H & Buffa, Annalisa (2005). A dual finite element complex on the barycentric refinement.
  • Christiansen, Snorre H (2004). A compensated compactness property of some finite element spaces.
  • Christiansen, Snorre H (2004). Constraint preservation and gauge invariance in discretizations of Maxwell and Yang-Mills equations.
  • Christiansen, Snorre H (2004). Div-curl lemma for edge elements.
  • Christiansen, Snorre H (2004). Div-curl lemma for edge elements.
  • Christiansen, Snorre H (2004). Numerical simulation of a non-linearly constrained evolution PDE: the Yang-Mills equations.
  • Christiansen, Snorre H (2004). On divergence control in numerical simulations of Yang-Mills equations.
  • Christiansen, Snorre H (2004). On divergence control in numerical simulations of Yang-Mills equations.
  • Christiansen, Snorre H (2004). On the use of Calderon formulas to precondition acoustic boundary integral equations on open surfaces.
  • Christiansen, Snorre H (2004). Sobre la simulacion numerica de las ecuaciones de Yang-Mills.
  • Christiansen, Snorre H (2004). Sur le controle de la divergence dans la simulation numerique des equations de Yang-Mills.
  • Christiansen, Snorre H (2004). Two talks on preconditioning the Electric Field Integral Equation.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. nov. 2010 13:02 - Sist endret 22. okt. 2020 18:38

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter