English version of this page

Om Njord

Njord er et nytt tverrdisiplinært forskningssenter ved fakultet for matematikk og naturvitenskap ved Universitetet i Oslo. Vår målsetning er å bli en av UiOs fremste tverrdisiplinære pådrivere for fremtidig utvikling innen fysikk, og spesielt forskning relatert til geofag.

Njord-senteret ledes av professor Bjørn Jamtveit. Ansatt på senteret er omtrent 70 personer, og det inkluderer flere fra både Institutt for geofag og Institutt for fysikk. Primært er de ansatte fra disse to gruppene:

  • Porelab SFF Oslo - Oslo-avdelingen av senter for fremragende forskning, Porelab, som er et samarbeid mellom NTNU og UiO
  • Physics in Geological Processes (PGP) - tidligere SFF 2003-2013

Vi ser det  betydelige potensialet for økt synergi mellom fysikk og geofag ved å samle PGP og PoreLab på en felles plattform.

The Njord logo found in the cross section of a rock on Svalbard.

Njords logo funnet i tverrsnittet av en stein, under feltarbeid på Svalbard. Foto: Frank B. B. Guldstrand

Kontakt:

njord-post@mn.uio.no
 

Besøksadresse:
Fjerde etasje i vestfløyen, Fysikkbygningen
Sem Sælands vei 24
Blindern, Universitetet i Oslo
 

Postadresse:
Njord
Postboks 1048 Blindern
0316 Oslo