English version of this page

Om Njord

Njord er et tverrfaglig forskningssenter mellom Institutt for geofag og Fysisk institutt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. Vår målsetning er å bli en av UiOs fremste tverrdisiplinære pådrivere for fremtidig utvikling innen fysikk, og spesielt forskning på fysikk relatert til geovitenskap.

En hvit sirkel i midten av en grå bakgrunn (stein) og en grå horisontal linje over sirkelen, som ser nesten ut som Njord-logoen.

Njords logo funnet i tverrsnittet av en stein, under feltarbeid på Svalbard. Foto: Frank B. B. Guldstrand

En rød/blå/svart sirkel med hvite streker som ser ut som en planet og en horisontal svart linje som går gjennom sirkelen og bøyes i skarp vinkel først mot sirkelen og deretter fra den. Njord er stavet under linjen med sirkelen som O.

Vi ser det betydelige potensialet for økt synergi mellom fysikk og geofag ved å samle GEO-PGP, PoreLab og CCSE på en felles plattform.

Njord-senteret ble offisielt etablert 1. januar 2018. Njord er satt sammen av 1. generasjons senter for fremragende forskning (SFF)  GEO-PGP (Physics of Geological Processes), og den UiO-baserte delen av 4. generasjons SFF PoreLab (Porous Media Laboratory). I tillegg, består teamet på Njord av flere forskere fra senter for fremragende utdanning (SFU) Centre for Computing in Science Education (CCSE).

Njord ledes av senterleder François Renard. Ansatt på senteret er omtrent 50 personer. De ansatte er primært fra disse tre gruppene:

  • Porelab SFF Oslo - UiO-delen av senter for fremragende forskning, Porelab. Senteret er et samarbeid mellom NTNU og UiO. PoreLab er en 4. generasjons SFF i perioden 2017-2027. En vesentlig del av de ansatte og aktiviteten i PoreLab foregår ved UiO og koordineres her av Knut Jørgen Måløy og Eirik Grude Flekkøy

Les mer om PoreLab

Image may contain: Font, Jewellery, Logo, Rectangle, Brand.

  • Physics in Geological Processes (GEO-PGP) - Physics of Geological Processes (PGP) var en 1. generasjons SFF i perioden 2003-2013. Mot slutten av SFF-perioden ble PGP faset inn i vertsinstitusjonene, Institutt for geofag og Fysisk institutt (Kondenserte fasers fysikk). PGP-seksjonen ledes av Luca Menegon

Les mer om PGP

Image may contain: Font, Line, Rectangle, Parallel, Logo.

  • Centre for Computing in Science Education (CCSE) - Centre for Computing in Science Education (CCSE) er et senter for fremragende utdanning (SFU) ved Fysisk institutt på UiO. Senteret er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Universitetet i Sørøst-Norge. Målet til CCSE er å integrere programmering som et naturlig verktøy i grunnforskning, å tilgjengeliggjøre utdanningsvitenskap og å forberede studenter på en interdisiplinær arbeidsplass. Anders Malthe-Sørenssen er lederen for CCSE, og er og en del av Njord. 

Les mer om CCSE 

Kontakt oss

Besøksadresse:
Fjerde etasje i vestfløyen
Fysikkbygningen
Sem Sælands vei 24
Blindern
Universitetet i Oslo

Postadresse:
Njord
Postboks 1048 Blindern
0316 Oslo

​​​​​