Arendalsuka: Sikrere valgprognoser med Big Data – Suksesskriterier og fallgruver

Med nye modeller og større regnekraft kan Big Data sammenstille store mengder informasjon og gi mye sikrere prediksjoner av valgresultatene enn tradisjonelle meningsmålinger. Hvor sikre kan prognosene bli, og hvor sikre vil vi ha dem?

Kristin Vinje møter Magnus Takvam, Emil Aas Stoltenberg og Bernt Aardal.

Kristin Vinje møter Magnus Takvam, Emil Aas Stoltenberg og Bernt Aardal. Foto: UiO/NRK

Kan valgresultater forutsies med hundre prosent sikkerhet om tilstrekkelig mange variabler trekkes inn, eller vil vi alltid måtte regne med en feilmargin? Hvilke variabler er de viktigste, og hva er de største feilkildene?  Finnes det data det vil være etisk betenkelig å bruke, og kan denne typen analyser misbrukes? Hvordan forholder mediene seg til slike målinger? Og: Hvilke forhold må tas i betraktning når man skal kommentere prognoser og endelige resultater?

Ordstyrer: Kristin Vinje, visedekan, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO og tidligere stortingsrepresentant.

Bernt Aardal er professor ved Institutt for statsvitenskap og Norges fremste valgforsker. Han er et kjent ansikt fra fjernsynsruta, der han i årevis har kommentert valg i Norge.

Magnus Takvam er politisk journalist og forfatter, og kommentator i politisk avdeling i NRK.

Emil Aas Stoltenberg har skrevet masteroppgave om valgprediksjon og er i disse dager i ferd med å fullføre sin doktorgrad i statistikk ved Matematisk institutt ved UiO.
 

Emneord: Valg, prediksjon, statistikk, Arendalsuka, big data
Publisert 5. juli 2019 10:40 - Sist endra 8. aug. 2019 13:41