Alle arrangementer ved MN

Kommande 5 dagar

17 juli
Tid og stad: 17. juli 2018 09:15 - 12:00, Realfagsbiblioteket, Vilhelm Bjerknes' hus

Beyond a white space: blue future, green shifts, and red flags in the Arctic. What do they really mean?

Fleire kommande arrangement

Tid og stad: 13. aug. 2018 09:00, Sophus Lies auditorium

Velkommen til studiestart for alle nye bachelorstudenter i informatikk mandag 13. august.

Tid og stad: 14. aug. 2018 10:00 - 16. aug. 2018 10:00, Forskningsfartøyet Trygve Braarud og MS Sunnhordland, brygga i Arendal

Mikroplast i havet, verdien av persontilpasset medisin, hvordan mobilen redder liv, og forskningstokter om livet i havet. Dette er bare noen av smakebitene når våre forskere inntar Arendalsuka med kunnskap rett fra kilden.

Se alle UiOs seminarer/arrangementer på Arendalsuka.

Tid og stad: 14. aug. 2018 11:15 - 12:00, Pascal (rom 2452)

Har du en utdanning fra før? Da kan du søke om å bruke emner fra andre læresteder godkjent som en del av bachelorgraden din i informatikk

Tid og stad: 15. aug. 2018 19:00 - 20:30, Arendal, UiOs skip MS Sunnhordland

Akademia og industri er gjensidig avhengig av hverandre for å at ideer med utspring i grunnforskning skal tas videre til produkt. Gjennom innovasjonsprogrammet SPARK Norway som er etablert ved UiO, tar vi ut det beste fra begge sider for å bidra til økt verdiskaping innen livsvitenskap. Hvilke gap fyller SPARK-programmet? Og er dette modell som bør spres til hele Norge?

Tid og stad: 16. aug. 2018 09:00 - 12:30, Sophus Lies auditorium

Vi inviterer igjen til REAL undervisning - MNs seminarserie for kvalitetsheving av undervisningen, av og for ansatte ved MN. Kom - bli inspirert - diskuter - ta på forskerbrillene på egen undervisning!