Alle arrangementer ved MN

Kommande 5 dagar

i dag aug.
Portrait of Gregor Johann Mendel.
Tid og stad: 13. aug. 2022 17:0023:00, Drøbak

In connection with Gregor Mendel's 200 year anniversary, there will be an event that includes lectures, a guided tour of the Marine Research Station Drøbak and dinner. The lectures covers Gregor Mendel and his contributions to science, the geneticist Kristine Bonnevie, modern genetics and genomics and more. Registration is necessary. The event is held in Norwegian.

Malt portrett av Gregor Johann Mendel. (Etter tillatelse fra Old Brno Abbey of the Order of St. Augustine).
Tid og stad: 13. aug. 2022 17:0023:00, Drøbak

I år er det 200 år siden Gregor Mendel (1822–1884), den moderne genetikkens far, ble født. Arrangementet inkluderer foredrag om Mendel og hans bidrag til vitenskapen, genetikeren Kristine Bonnevie, moderne genetikk og genomikk med mer. Påmelding er nødvendig.

14 aug.
Bilde fra Jentedagen med samling utenfor Ole-Johan Dahls hus
Tid og stad: 14. aug. 2022 16:0020:00, Ole Johan Dahls hus

Jentedagen er for alle som identifiserer seg som jenter. Hvis du er usikker, så er du hjertelig velkommen! Tilbudet gjelder deg som starter på ett av våre bachelorprogrammer eller årsenheten høsten 2022.

Jentedagen er et likestillings- og mangfoldstiltak og målet er å forbedre balansen der representasjonen er ujevn.

15 aug.
Fysikkbygget
Tid og stad: 15. aug. 2022 13:0014:00, Store Fysiske auditorium

For alle nye masterstudenter ved Fysisk institutt. Du vil få viktig informasjon om frister og oppbygningen av programmet ditt, og du får møte programkoordinatoren din.

Fysikkbygget
Tid og stad: 15. aug. 2022 13:0019. aug. 2022 23:00, Fysikkbygningen

I velkomstuka får du viktig informasjon om ditt nye studieprogram, og du får muligheten til å bli kjent med dine medstudenter og ditt studiested. Deler av velkomstuka vil være obligatorisk.

Tid og stad: 15. aug. 2022 14:1515:00, Store fysiske autitorium, Fysikkbygningen

Programrådsleder vil orientere om programmet.

Studenter på velkomstseremoni
Tid og stad: 15. aug. 2022 15:0015:30, Universitetsplassen

Universitetet i Oslo ønsker deg velkommen med en høytidelig markering av studiestart. Det blir taler, gjester og musikk. Seremonien markerer at du endelig er UiO-student!

16 aug.
Fysikkbygget
Tid og stad: 15. aug. 2022 13:0019. aug. 2022 23:00, Fysikkbygningen

I velkomstuka får du viktig informasjon om ditt nye studieprogram, og du får muligheten til å bli kjent med dine medstudenter og ditt studiested. Deler av velkomstuka vil være obligatorisk.

Amyloid-specific, conformation-sensitive probes for validating the effectiveness of therapies in Alzheimer's disease

Tavle
Tid: 16. aug. 2022 10:0015:00

Det arrangeres obligatoriske møter med studieretningene for alle nye masterstudenter. Her møter du kontaktperson for din studieretning, og får viktig informasjon om blant annet mulige masteroppgaver og veiledere innen retningen.

Lang bokhylle i bibliotek.
Tid og stad: 16. aug. 2022 12:1514:00, Origo/Entropa, Fysikkbygningen

Obligatorisk for alle nye masterstudenter ved Fysisk institutt.

Image may contain: Computer, Jaw, Beard, Lamp, Laptop.

The time-honored conventional lecture (“teaching by telling”) has been shown to be an ineffective mode of instruction for science classes.  To enhance critical thinking skills and develop problem-solving abilities, collaborative group-learning environments have proven to be far more effective. 

17 aug.
Fysikkbygget
Tid og stad: 15. aug. 2022 13:0019. aug. 2022 23:00, Fysikkbygningen

I velkomstuka får du viktig informasjon om ditt nye studieprogram, og du får muligheten til å bli kjent med dine medstudenter og ditt studiested. Deler av velkomstuka vil være obligatorisk.

Tid og stad: 17. aug. 2022 11:0011:30, The Geology building, room 219, Valhall

Reconstructing possible causes for the darkening of Skagerrak coastal water in the Hvaler estuary during the past century.

Jente får hjelp i en ekspedisjon.
Tid og stad: 17. aug. 2022 12:0014:00, Origo/Entropia, Fysikkbygningen

Du må søke om opptak til emner innen torsdag i Studiestartsuka, og vi vil hjelpe deg med dette på onsdag om du skulle trenge bistand.

Picture of the candidate

Doctoral candidate Saulo Soares de Toledo at the Department of Informatics, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, is defending the thesis Managing Architectural Technical Debt in Microservices for the degree of Philosophiae Doctor.

Fleire kommande arrangement

Logo for Arendalsuka with the text: Meet us at Arendalsuka.
Tid og stad: 18. aug. 2022 09:0011:00, Arendal, Vitensenteret Sørlandet/Eureka kompetanse

The event consists of short lectures followed by a conversation between the lecturers. The event is held in Norwegian.

Lgoto for Arendalsuka med teksten: Møt oss på Arendalsuka.
Tid og stad: 18. aug. 2022 09:0011:00, Arendal, Vitensenteret Sørlandet/Eureka kompetanse

Arrangementet vil bestå av en rekke korte foredrag og avsluttes med en samtale mellom foredragsholderne. Denne samtalen vil fokusere på bruk og misbruk av genetisk teori og metoder, og dermed belyse både tverrfaglig forskning og etiske betraktninger.

Bildet kan inneholde: bord, skjorte, møbler, laptop, personlig datamaskin.
Tid og stad: 18. aug. 2022 09:0012:00, Vilhelm Bjerknes' hus Auditorium 1

Som en del av MN strategien 2030 er bærekraft et viktig begrep, men hva betyr det for oss i undervisningssammenheng? 

Tid og stad: 18. aug. 2022 10:0011:30, Thon Hotel Arendal, Smalsund 1. etasje

Innovasjon er å skape verdier på nye måter, men det er noen utfordringer i dagens system som kan gjøre det vanskelig å få til mer innovasjon fra bioteknologiforsking på en ansvarlig måte. Hvorfor er det slik og hva kan vi gjøre med det? Senter for digitalt liv Norge har nå funnet noen svar og utarbeidet en rapport. Nå inviterer vi til diskusjon på Arendalsuka sammen med paneldeltakere som har lang erfaring med forskningsinnovasjon for å se nærmere på hva rapporten sier.

Velkommen! 

Påmelding

Deltakerlogo Arendalsuka 
Tid og stad: 18. aug. 2022 16:3018:00, Clarion Hotel Tyholmen, Arendal

Verdiskapingspotensialet i helsenæringen har fått økt oppmerksomhet i Norge, og rapporter over de siste fem årene viser en betydelig vekst. Vi bringer sammen aktørene langs helsenæringens verdikjede for å diskutere hvordan vi kan ta ut enda mer av potensialet for verdiskaping som ligger i denne sektoren.