Studentarrangementer

Pågåande

Tid og stad: 14. aug. 2018 - 21. aug. 2018, Ole Johan Dahls hus

Velkommen til 3 dager obligatorisk undervisning og ulike sosiale arrangementer, blant annet møte med våre samarbeidspartnere: Simula, Sintef, Gründerskolen.

Benytt anledningen til nettverksbygging, til å bli bedre kjent med både medstudenter og forskningsgruppene ved instituttet, samt hjelp til å velge emner.

Kommande

Tid og stad: 21. aug. 2018 14:00, Und.rom. 1120, N. H. Abels hus, Blindern

Tittel:

Rough Volatility Modelling

Tid og stad: 22. aug. 2018 09:00 - 11:00, Farmasøytisk institutt

Utvikling av neste generasjon radiofarmaka - Terbium-161 bundet til et målsøkende molekyl

Tid og stad: 23. aug. 2018 14:00, Lille fysiske auditorium (V232)

Thermal Production of Self-Interacting Dark Matter

Tid og stad: 24. aug. 2018 10:15, Lille fysiske auditorium (V232)

A feasibility study of electrorotation as an alternative to impedance measurements

Tid og stad: 27. aug. 2018 11:15, Seminarrom Curie

Red bone marrow dosimetry for 177Lu-Lilotomab Satetraxetan treatment

Tid og stad: 27. aug. 2018 13:00, Undervisningsrom 720, N. H. Abels hus

Tittel:

Pricing Perpetual American Options with Linear Programming

 

Tid og stad: 28. aug. 2018 09:00, Undervisningsrom 919, N. H. Abels hus

Tittel: 

A posteriori error estimation for multiple-network poroelasticity

Tid og stad: 28. aug. 2018 10:30, Undervisningsrom 919, N. H. Abels hus

Tittel: 

Investigating the Advantages of Having a Tensor Product Finite Element Software

A comparison with FEniCS

Tid og stad: 28. aug. 2018 16:15 - 17:30, Auditorium 4, Vilhelm Bjerknes' hus

Vil du reise på utveksling?

Tid og stad: 30. aug. 2018 09:30 - 11:30, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Isolering av melanin- og polysakkaridfraksjoner fra Inonotus obliquus og undersøkelse av deres biologiske aktivitet

Tid og stad: 30. aug. 2018 11:00 - 11:30, Skolestua (room 114), Geology building, University of Oslo

Temporal changes of the benthic environmental conditions in a subarctic fjord with aquaculture activity - A geochemical and micropaleontological study

Tid og stad: 30. aug. 2018 12:00 - 15:00, MN studieinfo

Har du spørsmål om utveksling? Kom innom oss i MN studieinfo!

Tid og stad: 6. sep. 2018 18:00 - 22:00, Vlihelm Bjerknes' hus

Vi ønsker alle tidligere studenter velkommen til et sosialt treff på campus med litt fagprat der du kan møte gamle medstudenter.

Tid: 10. sep. 2018 - 18. sep. 2018

Alle nye bachelorstudenter i informatikk reiser på seminar med overnatting på Sundvolden.

Tid og stad: 18. sep. 2018 13:00 - 13:30, Hagen 4, Oslo Science Park

Analysis of urban meteorological data. Comparison of local measurements and a numerical mesoscale model under the aspect of local air quality modeling.

Tid og stad: 18. sep. 2018 15:00 - 15:30, Hagen 4, Oslo Science Park

Importance of meteorology on dispersion of air pollution in the surface layer. The use of modeled and observed meteorology in dispersion models

Tidlegare

Tid og stad: 20. aug. 2018 12:15 - 12:45, Room 219 (Valhall), Geology building, University of Oslo

Effect of the DEMs resolution on landslide runout models

Tid og stad: 20. aug. 2018 10:00 - 11:00, Kjemikantinen, kjemisk institutt

Emnet generell kjemi har nå fått et løft i form av en interaktiv nettside.

Tid og stad: 16. aug. 2018 12:30 - 14:00, Fysikkbygningen

MatNat arrangerer 16. august sitt REAL Undervisning for alle undervisere ved fakultetet, se program her. Vi oppfordrer alle til å melde seg på.

Fysisk institutt følger opp etter lunsj med en parallellsesjon, se program under.

Tid og stad: 16. aug. 2018 09:30 - 10:00, Seminarrom 102 (Mellomrommet), Geology building, University of Oslo

Transient modelling of permafrost distribution in Iceland

Tid og stad: 15. aug. 2018 13:00 - 15:00, Gydas vei 8, 4.etg.
Tittel: Apotekansattes erfaringer og holdninger til egenbehandling av halsbrann
Tid og stad: 15. aug. 2018 10:15, Auditorium 4, Vilhelm Bjerknes hus, Blindern

Informasjonsmøte for masterstudenter tatt opp høsten 2018 / Information meeting for master students admitted to a master program autumn 2018

Tid og stad: 15. aug. 2018 09:30 - 16. aug. 2018 13:00, Sophus Lies Auditorium
Tid og stad: 15. aug. 2018 09:30 - 16. aug. 2018 13:00, Sophus Lies auditorium

Forkurset i informatikk er opprettet for å gi en mykere studiestart for nye studenter på informatikkstudiet. Forkurset er spesielt orientert mot deg som aldri har programmert før.