The Day After (1983)

I denne klassiske katastrofefilmen tas vi tilbake til den kalde krigen. Filmen skildrer en atomkrig mellom supermaktene fra perspektivet til et lite samfunn i hjertet av USA. Kjølv Egeland innleder med et foredrag om risikoen for atomkrig i dag.

Foto av mennesker som ser raketter skytes opp
Foto: Cinemateket

Dette er filmen som gjorde et uutslettelig inntrykk på mange som så den på 80-tallet. Mange følte den kalde krigen og atomtrusselen på kroppen på en måte de ikke hadde kjent før.

Selv om muren har falt og den kalde krigen er over, har ikke The Day After mistet sin kraft. Det er fortsatt en mer intens og rystende filmopplevelse enn det meste du ser på kino i dag.

The Day After er en realistisk fortalt historie om hva som skjer i et lite amerikansk samfunn i Kansas når atomkrig mellom USA og Sovjetunionen bryter ut. Vi følger en variert gruppe mennesker; bønder, leger, soldater, studenter. Noen skal gifte seg, noen skal føde, og så treffer de sovjetiske bombene amerikansk jord ...

Foredrag før filmen

Kjølv Egeland er postdoktor ved Senter for internasjonale studier ved Science Po i Paris og forsker ved Folkerettsinstituttet i Oslo. Han kommer for å holde foredrag om risikoen for atomkrig i dag, sammenlignet med under den kalde krigen og scenarioet som utspiller seg i The Day After. Er dette et sannsynlig utfall i dagens sikkerhetspolitiske bilde?

Egeland kommer til å drøfte hvilke likheter og forskjeller er det med risikobildet under den kalde krigen, sammenlignet med i dag. Andre spørsmål vi kanskje får svar på, er:  Hvordan har risikoen for atomkrig utviklet seg siden den gang? Hvilke teknologiske utviklinger preger dagens trusselbilde? Hvordan vil en opptrapping til atomkrig, og selve krigen, arte seg? Er faren for bruk av atomvåpen høyere nå enn under den kalde krigen?

Billetter

Billetter koster 80 kr (50 kr for medlemmer) og kjøpes på Cinematekets nettsider eller på stedet før filmvisning (med forbehold om at det kan bli utsolgt). Vi fokuserer på smittevern og ønsker at du leser gjennom smittverntiltakene på Cinematekets nettsider. Husk å holde deg hjemme hvis du er syk. Vaske/sprite hender og holde avstand.

Publisert 30. nov. 2021 10:32 - Sist endra 6. des. 2021 09:12