Requiem for a Dream

"Requiem for a Dream" tar oss med inn i en verden av rus og avhengighet, og er like samfunnsaktuell i dag som da filmen kom i 2000. Hva er avhengighet og hvilken virkning har de ulike stoffene på hjernen?

to personer ligger på gulvet

Foto: Cinemateket

Denne gangen tar vi for oss det psykologiske dramaet “Requiem for a Dream” (2000), som handler om dopmisbruk og avhengighet i en bredere forstand. Karakterene er avhengig av forskjellige ting; heroin, TV, mat, slankepiller og suksess.

Filmen er dessverre like aktuell samfunnskritikk i dag som i år 2000. Siden da har USA gått fra opioid-epidemi til heroinbølge: En utvikling akselerert av legalisert avhengighet gjennom utstrakt og ukritisk pilletrilling til store deler av folket, godt hjulpet av et lovverk som tillater "Big Pharma" å reklamere for avhengighetsskapende medikamenter.

Espen Walderhaug er Dr. Psychol. og jobber som forskningskoordinator i seksjon for rus- og avhengighetsbehandling ung ved Oslo universitetssykehus. Han forsker på rusavhengighet, og skal snakke om begrepet avhengighet og hvordan forskjellige stoffer virker på hjernen. Hva er avhengighet, hvorfor blir man det, og hvorfor klarer man ikke å slutte selv om man gjerne vil? Han vil også ta for seg belønningssystemet i hjernen, skillet mellom diagnosen "avhengighet" og det å gjøre noe man liker for mye. Kan det være at rusmidler blir til et substitutt for mellommenneskelige relasjoner?

Praktisk informasjon

Science of Fiction er en del av Cinematekets program, og er åpent for alle. Foredraget holdes på norsk klokken 18:00 før filmvisningen.

Billetter kjøpes på Cinemateket. Billettprisene er kr 50,- for medlemmer av Cinemateket, kr 80,- for andre. Alle kan bli medlemmer, det koster kr 100,- for 6 måneder (200,-/12 mnd), og ordnes der og da.

The Science of Fiction er et samarbeid mellom Cinemateket og Universitetet i Oslo som gjennom foredrag og samtale tar opp den vitenskapelige og filosofiske verdien i en utvalgt film før kinovisning.

Publisert 21. mars 2018 08:31 - Sist endra 21. mars 2018 08:37