Gender segregation in the labour marked: concluding conferance

Velkommen til konferanse på Litteraturhuset mandag 9 desember! 

Selv om Norge er et land med høy kvinnelig arbeidsmarkedsdeltakelse jobber fortsatt kvinner og menn i stor grad i forskjellige deler av arbeidsmarkedet. Kvinner er fortsatt i stort flertall i helse- og omsorgssektoren, mens menn fremdeles dominerer i teknologiske og manuelle yrker. Denne tendensen blir ofte referert til som det norske «likestillingsparadokset».

I dag presterer jenter bedre enn gutter i utdanningssystemet, men menn utkonkurrerer fremdeles kvinner på arbeidsmarkedet når det gjelder karriereutvikling og inntekt.

Denne konferansen tar sikte på å ta opp disse tilsynelatende motstridende tendensene, med bidrag fra de to internasjonale ekspertene Maria Charles og Mary Blair-Loy, samt ledende forskere på feltet i Norge.

Deler av seminaret holdes på engelsk. Arrangementet er gratis og åpent for alle. Lunsj serveres fra 11:30 og det blir forfriskninger underveis.

Påmeldingsfrist: 4. desember.

Les mer og meld deg på.

Velkommen!

Publisert 19. nov. 2019 14:02 - Sist endret 19. nov. 2019 14:11