Fakultetsstyremøter 2020

Saker til styremøte 22. juniSaker til styremøte 22. juniSaker til styremøte 22. juniSaker til styremøte 22. juniSaker til styremøte 19. oktober Sakskart
V-sak 27/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden.
V-sak 28/20 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22.06.2020.
O-sak 29/20 Referat fra IDF-møte med organisasjonene 14.10.2020. Referat
O-sak 30/20 Dekanenes orientering.
V-sak 31/20 Godkjenning av regnskap pr. 31.08.2020
O-sak 32/20 Status fakultetets økonomi.
O-sak 33/20

Orientering om foreløpig statsløyving 2021.

D-sak 34/20 Ny finansieringsmodell.
D-sak 35/20 Fremtidig aktivitet i Observatoriet.
O-sak 36/20 Tilsetting av instituttledere.
V-sak 37/20 Valgkomité for valg av instituttleder, Institutt for astrofysikk
Saker til styremøte 22. juni Sakskart
V-Sak 15/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden
V-Sak 16/20 Godkjenning av protokoll fra 5. mai 2020
O-Sak 17/20

Referat fra møte med organisasjonene 17. juni 2020

REFERAT

O-Sak 18/20 Dekanens orientering
V-sak 19/20 Godkjenning av regnskap 1.tertial
V-sak 20/20 Etablering av et senter for data science og beregningsorientert vitenskap.
O-sak 21/20 Undervisning og eksamen V2020
D-sak 22/20 Skoleprosjektet på ObservatorietSkoleprosjektet på ObservatorietSkoleprosjektet på Observatoriet
V-sak 23/20 Endring av sammensetningen i fakultetets tilsettingsutvalg ut 2020.
O-sak 24/20 Årsrapport HMS 2019
O-sak 25/20 UiO´s veikart for forskningsinfrastruktur
Sirkulasjonssaker til fakultetsstyret 12. mars 2020Sirkulasjonssaker til fakultetsstyret 12. mars 2020VSirkulasjonssaker til fakultetsstyret 12. mars 2020Saker til styremøte 5. mai Sakskart
V-sak 01/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden.
V-sak 02/20 Godkjenning av protokoll fra 9. desember 2019 og sirkulasjonssaker 12. mars 2020
O-sak 03/20 Referat fra IDF-møte 23. april 2020
V-sak 04/20 Forenklet valg av dekan og prodekan for perioden 2021-2024
O-sak 06/20 Dekanens orientering
O-sak 08/20 Status for fakultetet i forhold til Korona
D-sak 09/20  MN fakultetets strategi sett i lys av ny UiO strategi
O-sak 10/20 Center for Data Science and Computing
O-sak 11/20

Tematiske områder innen livsvitenskap ved MN Vedlegg II

O-sak 13/20 MN-fakultetets innspill til NFRs strategi 2020–2024
V-sak 14/20 Status for skifte av instituttledere
Sirkulasjonssaker til fakultetsstyret 13. mars  Protokoll
V-sak 05/20 Godkjenning av regnskap pr. 31.12.19.
V-sak 07/20 Oppnvening av styre for Cern relatert forskning.
V-sak 12/20 Tilsetting instituttleder, Fysisk institutt.

 

 

Publisert 12. mars 2020 14:00 - Sist endra 16. okt. 2020 15:04