Asbjørn Magnar Hov

Universitetslektor - Naturfagsenteret
Bilde av Asbjørn Magnar Hov
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 24 Fysikkbygningen
Postadresse Postboks 1106 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Naturfagsdidaktikk for barnehage
 • Barns språkutvikling
 • Barn i natur og friluftsliv i barnehagen
 • Samtale og kommunikasjon med barn om naturfenomener
 • Film og actionkamera som metode i barnehageforskning

Arbeidsoppgaver

Jobber som forsker i prosjektet Språksterk 1-6.

Jobber med kurs, konferanser og foredrag innen naturfag for barnehagesektoren. 

Skriver populærvitenskaplige artikler og bidrar i ulike forskningsprosjekter knyttet til naturfag i barnehagen.

Drifter nettsiden Forskerfrø og har vært med å utvikle barnehagedelen av Realfagsløyper

Bakgrunn

Utdannet entomolog ved NMBU og har PPU fra UiO.

Jobbet som lektor på barne- og ungdomstrinnet, og i videregående skole.

Universitetslektor ved Barnehagelærerutdanningen OsloMet - storbyuniversitetet, 2011-2019. Jobber nå med Naturfagsenterets barnehagesatsning. 

 

Publikasjoner

 • Hov, Asbjørn Magnar & Langholm, Guri (2021). Verdensrommet og stjernebilder i barnehagen. I Jørgensen-Vittersø, Kari Anne & Vik, Unni (Red.), Barn i by . Universitetsforlaget. ISSN 9788215040936. s. 201–218.
 • Hov, Asbjørn Magnar & Neegaard, Henrik (2020). The potential of chest mounted action cameras in early childhood education research. Nordic Studies in Science Education. ISSN 1504-4556. 16(1), s. 4–17. doi: 10.5617/NORDINA.7049.
 • Hov, Asbjørn Magnar & Neegaard, Henrik (2019). GoPro-actionkamera som dokumentasjonsverktøy i barnehagen. Fordeler, ulemper og etiske betenkeligheter. I Jæger, Henriette; Sandvik, Margareth & Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (Red.), Digitale barnehagepraksiser Teknologier, medier og muligheter . Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-63216-8. s. 199–212.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hov, Asbjørn Magnar & Langholm, Guri (2022). Holdninger og overbevisninger om naturfag hos pedagogiske ledere.
 • Hov, Asbjørn Magnar & Langholm, Guri (2022). Attitudes and beliefs towards science teaching among Norwegian kindergarten teachers.
 • Hov, Asbjørn Magnar (2021). Forskerfrøs lille fugleskole. Guide med filmer og teskt til de fjorten vanligste sangfuglenen i Norge.
 • Hov, Asbjørn Magnar (2020). Digital lupe - Praktisk bruk (artikkel med film).
 • Hov, Asbjørn Magnar (2020). Redaktør for Tidsskriftet Forskerfrø 01/20.
 • Hov, Asbjørn Magnar (2020). Nysgjerrigheita til små barn gjennom handlingar og ord. Tidsskriftet Forskerfrø. ISSN 2703-8092.
 • Neegaard, Henrik & Hov, Asbjørn Magnar (2020). Friluftsliv med barnehagen.
 • Hov, Asbjørn Magnar (2020). Insekter i barnehagen - Foredrag på Forskerfrøkonferansen 2020.
 • Hov, Asbjørn Magnar (2019). Barn i natur.
 • Hov, Asbjørn Magnar (2019). De yngste barna sanser omgivelsene (artikkel med film). [Internett]. www.forskerfrø.no.
 • Hov, Asbjørn Magnar & Langholm, Guri (2019). Nøkler til samspill og samtale i naturen. www.forskerfrø.no.
 • Hov, Asbjørn Magnar (2019). Naturfag for de yngste. www.forskerfrø.no.
 • Hov, Asbjørn Magnar & Neegaard, Henrik (2019). Lære barn å bruke kniv. [Internett]. www.forskerfrø.no.
 • Hov, Asbjørn Magnar (2019). Hvordan gjennomføre realfagsløyper i barnehagen.
 • Hov, Asbjørn Magnar & Neegaard, Henrik (2019). Med actionkamera på magen - filming fra barns perspektiv i barnehageforskning.
 • Hov, Asbjørn Magnar (2019). Actionkamera i barnehagen: Fordeler, ulemper og etiske betenkeligheter.
 • Hov, Asbjørn Magnar & Neegaard, Henrik (2018). Innsamling med stangsil.
 • Hov, Asbjørn Magnar & Neegaard, Henrik (2018). Innsamling med slaghåv.
 • Hov, Asbjørn Magnar (2018). Feltbiologi for barnehageansatte - Naturkunnskap og barn i natur - Realfaskommune Eidsvoll.
 • Hov, Asbjørn Magnar (2018). Feltbiologi for barnehageansatte - Naturkunnskap og barn i natur - Realfaskommune Nannestad.
 • Hov, Asbjørn Magnar (2018). Naturfag i barnehagen - Realfaskommune Oslo bydel Vestre Aker.
 • Hov, Asbjørn Magnar (2018). Naturfag i barnehagen - Realfaskommune Nannestad.
 • Hov, Asbjørn Magnar (2018). Naturfag i barnehagen - Realfaskommune Eidsvoll.
 • Hov, Asbjørn Magnar (2018). Naturfag i barnehagen - Realfaskommune Oslo bydel Grünerløkka .
 • Hov, Asbjørn Magnar (2017). Hvem har lagd det der? Med bladet som hus og matfat. [Internett]. www.forskerfrø.no.
 • Hov, Asbjørn Magnar (2017). Barn oppdager omgivelsene.
 • Holter, Kari & Hov, Asbjørn Magnar (2017). Den gode, vedvarende samtalen. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 48–49.
 • Hov, Asbjørn Magnar (2017). Barn opplever naturen.
 • Hov, Asbjørn Magnar (2017). Barn i natur - fysikk og naturopplevelser.
 • Hov, Asbjørn Magnar (2017). Fysikk i barnehagen.
 • Hov, Asbjørn Magnar (2017). Naturfag i barnehagen.
 • Fiskum, Kirsten; Hov, Asbjørn Magnar & Haug, Berit S (2016). Hvordan benytte naturfaglige nettressurser for barnehage og skole til konkretisering av den lokale strategien?
 • Hov, Asbjørn Magnar (2016). Fysikk i barnehagen og barn i natur.
 • Hov, Asbjørn Magnar (2016). Barn i natur - Nysgjerrighet, samspill og medvirkning.
 • Hov, Asbjørn Magnar (2016). Barn i natur. Barns oppdagelser og barnehagelærerens rolle.
 • Hov, Asbjørn Magnar (2016). Utforskende naturfag i barnehagen - Fysikk i barnehagen og barn i natur.
 • Hov, Asbjørn Magnar (2016). Naturens naturlige arena for medvirkning i barnehagen. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 8–11.
 • Hov, Asbjørn Magnar (2016). Medvirkning og naturfag i barnehagen.
 • Neegaard, Henrik Rosted & Hov, Asbjørn Magnar (2016). Bør GoPro actionkamera brukes i barnehagen? Barnehagefolk. ISSN 1500-6905. 1(1), s. 48–52.
 • Hov, Asbjørn Magnar (2016). På trynet i maurtua! - Barn oppdager og sanser naturen.
 • Neegaard, Henrik Rosted & Hov, Asbjørn Magnar (2015). Undervisningsvideo: Bevegelse i natur.
 • Neegaard, Henrik Rosted; Hov, Asbjørn Magnar & Aamli, Kari (2015). Detaljrikdom i barnehøyde. [Internett]. www.hioa.no.
 • Neegaard, Henrik Rosted & Hov, Asbjørn Magnar (2015). Using GoPro action cameras on preschool children in outdoor research.
 • Hov, Asbjørn Magnar & Neegaard, Henrik Rosted (2015). Come! Look! I found something! Children exploring nature.
 • Hov, Asbjørn Magnar & Neegaard, Henrik Rosted (2015). Actionkamera i forskningen på barn i natur - Et nyttig verktøy eller forstyrrende teknologi? .
 • Hov, Asbjørn Magnar & Neegaard, Henrik Rosted (2014). De aller aller aller siste gitarkameratenes julespesial!
 • Hov, Asbjørn Magnar & Neegaard, Henrik Rosted (2014). "The BLU(e) song!" - Samfunns- og institusjonskritisk musikkvideo.
 • Hov, Asbjørn Magnar (2014). Undervisningsvideo for naturfag BLU. Tema: Fugler.
 • Hov, Asbjørn Magnar & Neegaard, Henrik Rosted (2014). Promoteringsvideo Utefag fordypning.
 • Hov, Asbjørn Magnar (2012). Insekters vekst og utvikling. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 27–28.
 • Neegaard, Henrik Rosted & Hov, Asbjørn Magnar (2015). Actionkamera i forskningen på barn i natur - Et nyttig verktøy, eller forstyrrende teknologi? Norsk Friluftsliv.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 22. okt. 2019 11:29 - Sist endret 14. sep. 2022 09:50