Berit Haug

Førsteamanuensis - Naturfagsenteret
Bilde av Berit Haug
English version of this page
Telefon +47 22855453
Mobiltelefon +47090163812
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 24 Fysikkbygningen 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1106 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Utforskende undervisning og arbeidsmåter i naturfag, naturvitenskaplige praksiser og tenkemåter, begrepslære, underveisvurdering, etter- og videreutdanningskurs, klasseromsforskning 

Undervisning

NATDID4901 Naturfagdidaktikk for lærerutdannere

Arbeidsområder

Bakgrunn

 • PhD i naturfagdidaktikk, Det matematisk- naturvitenskapelig fakultet, Universitetet i Oslo. Avhandlingens tittel: Teaching for conceptual understanding in science within an integrated inquiry-based science and literacy setting.
 • Visiting scholar, University of California, Berkeley
 • Master i Comparative and International Education, Univeristetet i Oslo. Tittel på masteroppgave: Educational Decentralization and Student Achievement. A comparative study utilizing data from PISA (Australia, Canada, Finland, Norway and Sweden.)
 • Bachelor i pedagogikk med fordypning i spesialpedagogikk. Utveksling til University of California, Berkeley
 • Bachelor i bioingeniørfag
Emneord: Naturfagdidaktikk, Utforskende undervisning, Begrepslære, Underveisvurdering, Etter- og videreutdanning, Klasseromsforskning

Publikasjoner

 • Haug, Berit Synnøve & Mork, Sonja Merethe (2021). Taking 21st century skills from vision to classroom: What teachers highlight as supportive professional development in the light of new demands from educational reforms. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies.  ISSN 0742-051X. . doi: 10.1016/j.tate.2021.103286 Vis sammendrag
 • Voll, Liv Oddrun; Bøe, Maria Vetleseter; Mork, Sonja Merethe; Haug, Berit S; Fiskum, Kirsten & Frøyland, Merethe (2019). Bærende ideer i naturfag, I: Liv Oddrun Voll; Anne Bergliot Øyehaug & Anne Holt (red.),  Dybdelæring i naturfag.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02811-8.  Kapittel 3.  s 59 - 84
 • Haug, Berit Synnøve & Ødegaard, Marianne (2015). Formative Assessment and Teachers’ Sensitivity to Student Responses. International Journal of Science Education.  ISSN 0950-0693.  37(4), s 629- 654 . doi: 10.1080/09500693.2014.1003262
 • Ødegaard, Marianne; Haug, Berit Synnøve; Mork, Sonja Merethe & Sørvik, Gard Ove (2015). Budding Science and Literacy. A Classroom Video Study of the Challenges and Support in an Integrated Inquiry and Literacy Teaching Model. Procedia - Social and Behavioral Sciences.  ISSN 1877-0428. . doi: 10.1016/j.sbspro.2014.12.674
 • Haug, Berit Synnøve (2014). Inquiry-Based Science: Turning Teachable Moments into Learnable Moments. Journal of Science Teacher Education.  ISSN 1046-560X.  25(1), s 79- 96 . doi: 10.1007/s10972-013-9375-7
 • Haug, Berit Synnøve & Ødegaard, Marianne (2014). From Words to Concepts: Focusing on Word Knowledge When Teaching for Conceptual Understanding Within an Inquiry-Based Science Setting. Research in Science Education.  ISSN 0157-244X.  44(5), s 777- 800 . doi: 10.1007/s11165-014-9402-5
 • Ødegaard, Marianne; Haug, Berit Synnøve; Mork, Sonja M & Sørvik, Gard Ove (2014). Challenges and Support When Teaching Science Through an Integrated Inquiry and Literacy Approach. International Journal of Science Education.  ISSN 0950-0693.  36(18), s 2997- 3020 . doi: 10.1080/09500693.2014.942719
 • Haug, Berit Synnøve (2010). Desentralisering og skoleprestasjoner, I: Eyvind Elstad & Kirsten Sivesind (red.),  PISA sannheten om skolen?.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01487-6.  Kapittel 13.  s 246 - 257

Se alle arbeider i Cristin

 • Ødegaard, Marianne; Haug, Berit S; Mork, Sonja Merethe & Sørvik, Gard Ove (2016). På forskerføtter i naturfag. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02435-6.  170 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Mork, Sonja Merethe & Haug, Berit S (2019). Nøkkelbegreper for utforskende arbeid.
 • Mork, Sonja Merethe & Haug, Berit S (2019). På vei mot dybdelæring ved hjelp av dagens skriftlige refleksjon?.
 • Mork, Sonja Merethe & Haug, Berit S (2019). Undervisning for utforskende arbeid.
 • Mork, Sonja Merethe; Haug, Berit S; Henriksen, Ellen Karoline; Jorde, Doris & Frøyland, Merethe (2019). Educating the educators. Creating a knowledge domain for science teacher educators through professional development.
 • Fiskum, Kirsten & Haug, Berit Synnøve (2018). Vurdering - begrepsavklaring og rammevilkår. Naturfag.  ISSN 1504-4564.
 • Haug, Berit S (2018). Emgasjement, undring og elevers forkunnskaper.
 • Haug, Berit S & Fiskum, Kirsten (2018). Utforskende undervisning.
 • Haug, Berit S & Mork, Sonja Merethe (2018). Språket er en nøkkel til å lære naturfag. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (1/18), s 62- 65
 • Haug, Berit S & Mork, Sonja Merethe (2018). Systembegrepet som utgangspunkt for mange tema i naturfag.
 • Haug, Berit S & Mork, Sonja Merethe (2018). Utforskende arbeidsmåter. Fra gjøring til læring.
 • Haug, Berit S; Mork, Sonja Merethe & Frøyland, Merethe (2018). Utforskende arbeidsmåter: Fra gjøring til læring. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (1/18), s 90- 95
 • Haug, Berit Synnøve (2018). Aktivere og kartlegge forkunnskaper. Naturfag.  ISSN 1504-4564.
 • Haug, Berit Synnøve (2018). Underveisvurdering - et innblikk. Naturfag.  ISSN 1504-4564.
 • Haug, Berit Synnøve & Fiskum, Kirsten (2018). Planlegging av undervisning med vekt på underveisvurdering. Naturfag.  ISSN 1504-4564.
 • Mork, Sonja Merethe & Haug, Berit S (2018). Å stille spørsmål som drivkraft i utforskende aktiviteter. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (1/18), s 98- 101
 • Mork, Sonja Merethe; Skår, Aud Ragnhild & Haug, Berit S (2018). Å legge til rette for naturfaglege samtalar. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (1), s 66- 69
 • Fiskum, Kirsten & Haug, Berit S (2017). Underveisvurdering og tilbakemeldinger.
 • Haug, Berit S & Fiskum, Kirsten (2017). Begreper og faglig snakk.
 • Haug, Berit S & Fiskum, Kirsten (2017). Naturfaglig snakk og grubletegninger.
 • Haug, Berit S & Fiskum, Kirsten (2017). Systematisk begrepstrening i fagene.
 • Haug, Berit S & Mork, Sonja Merethe (2017). Dybdelæring med utforskende arbeidsmåter.
 • Haug, Berit S & Mork, Sonja Merethe (2017). Fra visjon til klasserom. Hva slags støtte trenger lærere for å fremme dybdelæring i naturfag?.
 • Haug, Berit Synnøve (2017). Begrepslæring i naturfag. Naturfag.  ISSN 1504-4564.
 • Mork, Sonja Merethe & Haug, Berit S (2017). Kreativitet satt i system.
 • Mork, Sonja Merethe & Haug, Berit S (2017). Lesemål som støtte for dybdelæring i naturfag.
 • Mork, Sonja Merethe & Haug, Berit S (2017). Using reading goals as support for deep learning.
 • Fiskum, Kirsten & Haug, Berit S (2016). Hvordan benytte naturfaglige nettressurser i nettverksarbeid og til spredning i eget kollegium?.
 • Fiskum, Kirsten; Hov, Asbjørn Magnar & Haug, Berit S (2016). Hvordan benytte naturfaglige nettressurser for barnehage og skole til konkretisering av den lokale strategien?.
 • Haug, Berit S & Gaare Dahl, Maria (2016). Faglig forståelse gjennom utforskende naturfag.
 • Haug, Berit S & Mork, Sonja Merethe (2016). Variert og tilpasset opplæring.
 • Haug, Berit S & Skår, Aud Ragnhild (2016). Naturfag for å lære språk - språk for å lære naturfag.
 • Haug, Berit S (2015). The Importance of Turning Teachable Moments into Learnable Moments.
 • Haug, Berit S & Mork, Sonja Merethe (2015). Observasjon, slutning og evidens.
 • Haug, Berit S & Tusvik, Rim (2015). Naturfag for å lære språk - språk for å lære naturfag.
 • Mork, Sonja Merethe & Haug, Berit S (2015). Depth and progression. Primary teachers' experiences from teaching an integrated inquiry based science and literacy curriculum..
 • Mork, Sonja Merethe & Haug, Berit S (2015). Dybdelæring. Lærerers erfaringer med Forskerføtter og leserøtter.
 • Mork, Sonja Merethe & Haug, Berit S (2015). Dybdelæring. Læreres erfaringer med Forskerføtter og leserøtter.
 • Ødegaard, Marianne; Haug, Berit S; Mork, Sonja Merethe & Sørvik, Gard Ove (2015). Improving an Inquiry-Based Science and Literacy Teaching Model.
 • Ødegaard, Marianne; Haug, Berit S; Mork, Sonja Merethe & Sørvik, Gard Ove (2015). Improving an inquiry-based science and literacy teaching model through research and professional development courses.
 • Haug, Berit Synnøve (2014). Begrepslæring i utforskende aktiviteter.
 • Haug, Berit Synnøve (2014). Begrepslæring og underveisvurdering i naturfag.
 • Haug, Berit Synnøve (2014). Presentasjon av Forskerføttermodellen.
 • Haug, Berit Synnøve (2014). Teaching for conceptual understanding in science within an integrated inquiry-based science and literacy setting.
 • Haug, Berit Synnøve & Ødegaard, Marianne (2014). Begrepslæring og underveisvurdering i utforskende aktiviteter.
 • Ødegaard, Marianne; Haug, Berit Synnøve; Mork, Sonja Merethe & Sørvik, Gard Ove (2014). Challenges and Support when Teaching Science through an Integrated Inquiry and Literacy Approach.
 • Haug, Berit Synnøve (2013). Begrepsinnlæring i Forskerføtter og Leserøtter. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (1), s 38- 39
 • Haug, Berit Synnøve (2013). Begrepslæring i Forskerføttermodellen.
 • Haug, Berit Synnøve (2013). Formative assessment and teachers' sensitivity to student responses.
 • Haug, Berit Synnøve (2013). Undervisning av naturfaglige begreper ved hjelp av utforskende arbeidsmåter.
 • Haug, Berit Synnøve (2013). Å fremme begrepsforståelse i naturfag.
 • Haug, Berit Synnøve & Ødegaard, Marianne (2013). Formative Assessment and Teachers' Sensitivity to Student Responses.
 • Haug, Berit Synnøve & Ødegaard, Marianne (2013). From words to concepts. Focusing on word-knowledge when teaching for conceptual understanding through science inquiry.
 • Haug, Berit Synnøve; Ødegaard, Marianne; Mork, Sonja M & Sørvik, Gard Ove (2013). Teaching science through an integrated science and literacy approach.
 • Ødegaard, Marianne; Haug, Berit Synnøve; Mork, Sonja M & Sørvik, Gard Ove (2013). Data as the Source? Challenges and Support in an Integrated Science and Literacy Teaching Model.
 • Haug, Berit Synnøve (2012). Addressing science vocabulary in an integrated inquiry-based science and literacy curriculum.
 • Sørvik, Gard Ove; Mork, Sonja M; Haug, Berit Synnøve & Ødegaard, Marianne (2012). Tekster og lesing i naturfag.
 • Haug, Berit Synnøve (2011). Elevers begrepsforståelse. Hvordan vet læreren hva eleven forstår?.
 • Haug, Berit Synnøve (2011). Elevers begrepsforståelse. Hvordan vet læreren hva eleven forstår?.
 • Haug, Berit Synnøve (2011). Formative assessment of students' understanding of Scientific concepts.
 • Haug, Berit Synnøve (2011). How Teachers assess students' conceptual understanding in science. A video-study.
 • Haug, Berit Synnøve (2011). How teachers assess students' understanding of scientific concepts.
 • Haug, Berit Synnøve (2009). Educational Decentralization and Student Achievement. A comparative study utilizing data from PISA to investigate a potential relationship between school autonomy and student performance in Australia, Canada, Finland, Norway, and Sweden.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 16. apr. 2019 10:10 - Sist endret 16. apr. 2019 10:10