Ella Maria Cosmovici Idsøe

Professor - Naturfagsenteret
Bilde av Ella Maria Cosmovici Idsøe
English version of this page
Telefon +47 22845669
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 24 Fysikkbygningen 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1106 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Differensiering for elever med stort læringspotensial. Mobbing og konsekvenser av mobbing. Psykisk helse i skolen.

 

Bakgrunn

Ella Idsøe er utdannet som barnepsykolog men jobber i akademia som professor i pedagogisk psykologi ved Naturfag senteret ved Universitetet i Oslo. Hun har jobbet i mange år ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, Universitetet i Stavanger  Kort om tidligere arbeidserfaring og utdanning

Priser

Mensaprisen for 2015

https://www.mensa.no/mensa/mensaprisen/
 

 

Samarbeid

Lesesenteret ved UIS

Læringsmiljøsenteret ved UIS

Matematikksenteret ved NTNU

 

Emneord: Naturfagdidaktikk

Publikasjoner

 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2022). Tidlig innsats for barn og unge med stort læringspotensial. I Bjørnsrud, Halvor Inge & Nilsen, Sven (Red.), Tidlig innsats – i en skole for alle?. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202762452. s. 287–302.
 • Hammer Smedsrud, Jørgen; Nordahl-Hansen, Anders & Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2022). Mathematically Gifted Students’ Experience With Their Teachers’ Mathematical Competence and Boredom in School: A Qualitative Interview Study. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 13. doi: 10.3389/fpsyg.2022.876350. Fulltekst i vitenarkiv
 • Campbell, Janine Anne; Idsøe, Ella Maria Cosmovici & Størksen, Ingunn (2022). Screening for Potential, Assessing for Achievement: A Study of Instrument Validity for Early Identification of High Academic Potential in Norway. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. doi: 10.1080/00313831.2022.2042735. Fulltekst i vitenarkiv
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Campbell, Janine Anne; Idsøe, Thormod & Størksen, Ingunn (2021). Development and psychometric properties of nomination scales for high academic potential in early childhood education and care. European Early Childhood Education Research Journal. ISSN 1350-293X. doi: 10.1080/1350293X.2021.2007969. Fulltekst i vitenarkiv
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2021). Barn med stor inlärnings­potential i det norska skolsystemet. I Sims, Caroline Snäckerström (Red.), Särskild begåvning i praktik och forskning. Studentlitteratur AB. ISSN 9789144135670. s. 193–212.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici & Skogen, Kjell (2019). Spesialpedagogikk for barn med stort læringspotensial, Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202592059. s. 570–584.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2019). Aktuelle utviklingstendenser innenfor talentutvikling og høybegavelse i Norge. Kognition & Pædagogik. ISSN 0906-6225. 29(111&112), s. 36–42.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2019). Læringspotensial og psykisk helse. I Olsen, Mirjam Harkestad & Skogen, Kjell (Red.), Læringspotensial. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-59812-9. s. 94–107.
 • Jensen, Maria Therese; Solheim, Oddny Judith & Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2019). Do you read me? Associations between perceived teacher emotional support, reader self‑concept, and reading achievement. Social Psychology of Education. ISSN 1381-2890. 22(2), s. 247–266. doi: 10.1007/s11218-018-9475-5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Smedsrud, Jørgen; Nordahl-Hansen, Anders; Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Ulvund, Stein Erik; Idsøe, Thormod & Lang-Ree, Ole Christian (2018). The Associations Between Math Achievement and Perceived Relationships in School Among High Intelligent Versus Average Adolescents. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. s. 1–15. doi: 10.1080/00313831.2018.1476406. Fulltekst i vitenarkiv
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici & Idsøe, Thormod (2016). Mobbing i et traumeperspektiv. I Bru, Lars Edvin; Idsøe, Ella Maria Cosmovici & Øverland, Klara (Red.), Psykisk helse i skolen. Universitetsforlaget. ISSN 9788215026015. s. 109–124.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Bru, Lars Edvin & Øverland, Klara (2016). Psykisk helse i skolen krever lærere med engasjement og emosjonelt overskudd. I Bru, Lars Edvin; Idsøe, Ella Maria Cosmovici & Øverland, Klara (Red.), Psykisk helse i skolen. Universitetsforlaget. ISSN 9788215026015. s. 291–298.
 • Bru, Lars Edvin; Idsøe, Ella Maria Cosmovici & Øverland, Klara (2016). Introduksjon til boka psykisk helse i skolen. I Bru, Lars Edvin; Idsøe, Ella Maria Cosmovici & Øverland, Klara (Red.), Psykisk helse i skolen. Universitetsforlaget. ISSN 9788215026015. s. 15–27.
 • Idsøe, Ella Maria C. (2016). The importance of social learning environment factors for affective well-being among students . Emotional and Behavioural Difficulties. ISSN 1363-2752. 21(2), s. 155–166. doi: 10.1080/13632752.2015.1053695.
 • Idsøe, Thormod; Dyregrov, Atle; Idsøe, Ella Maria Cosmovici & Nielsen, Morten Birkeland (2016). Bullying and PTSD symptoms in children and adolescents. I Martin, Colin R.; Preedy, Victor R. & Patel, Vinood B. (Red.), Comprehensive Guide to Post-Traumatic Stress Disorder. Springer. ISSN 978-3-319-08358-2. s. 1–12. doi: 10.1007/978-3-319-08613-2_101-1.
 • Idsøe, Ella Maria C. (2015). Elever som allerede kan lese. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. s. 59–61.
 • Idsøe, Ella Maria C. (2014). Tilpasset opplæring for elever med stort akademisk potensial. I Bunting, Mette (Red.), Tilpasset opplæring- i forskning og praksis. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202419011. s. 165–178.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2022). Talensenter debatt. [TV]. Dagsnytt 18 NRK.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2022). Psychological outcomes among Norwegian talented students participating in talent Science Centers.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Nieboer, Marivonne & Lavicza, Zoltz (2021). Discussion on STEAM Design and Policy.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2021). Professor om oppdragelse: suksess kodene. [Avis]. Dagbladet.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2021). Mobbing i barnehagen: Dette er tegnene . [Avis]. VG.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2021). Barn med stort læringspotensial.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2021). Evnerike barn: Slik utnytter du potensialet. [Avis]. Dagbladet.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici & Malthe-Sørenssen, Anders (2021). Experiences from Establishing a Cross-Disciplinary Honors Program at the University of Oslo.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici & Øverland, Klara (2021). Hvordan snakke med barn om tanker og følelser under covid-19-pandemien? Stavanger Aftenblad. ISSN 0804-8991.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2020). Globale problemer må løses med banebrytende utdanning. [Internett]. Titan.uio.no.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2020). Moren til Maxmilian (6) skjønte tidlig at sønnen var spesiell. Da han tok en evnetest, falt brikkene på plass. [Avis]. Aftenposten.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2019). Det er typisk at evnerike barn ikke får lov til å være smarte. [Internett]. Titan.uio.no.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2019). Bedre opplæring for evnerike: Regjeringen vurderer endringer i opplæringsloven. [Internett]. https://www.utdanningsnytt.no.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2019). Talangutveckling i Norge – från policy till praktik.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2019). STEAM+ and transdisciplinarity.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2019). Psykisk helse i barnehage og skole.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Frøyland, Merethe & Idsøe, Thormod (2019). In-school science enrichment program for gifted children. .
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2019). How can academia create a transdisciplinary environment for sustainable development and what are the challenges? Forskningspolitikk. ISSN 0333-0273.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2019). Om transdisiplinaritet som redskap i møtet med store utfordringer. Forskningspolitikk. ISSN 0333-0273. 42(3), s. 12–14.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2019). Motivasjon og tilpasset opplæring for elever med stort læringspotensial. . Naturfag : tidsskrift for Nasjonalt nettverk for naturfag. ISSN 1501-8601. 1(18), s. 20–24.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2019). Psykisk helse og skolen sitt rolle.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici & Vinje, Kristin (2018). Jo visst skal vi satse på talentene! Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Alfsvåg, Trude & Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2018). Å utfordre og motivere i lese- og skriveopplæringen.
 • Alfsvåg, Trude & Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2018). Å utfordre og motivere i lese- og skriveopplæringen.
 • Alfsvåg, Trude & Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2018). Vurdering for planlegging.
 • Alfsvåg, Trude & Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2018). Hvordan definere og identifisere elever med stort læringspotensial?
 • Alfsvåg, Trude & Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2018). Baklengs planlegging – med et særlig blikk på elever med stort læringspotensial.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2018). Jeg tror ikke at jeg er noe spesielt. Jeg bare lærer litt fortere enn andre. [Avis]. Dagbladet.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2018). Talentsentre i realfag.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2018). De flinkeste på skolen får ikke nok oppmerksomhet. [Avis]. Drammens Tidende.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2018). Barn med stort læringspotensial i barnehage og skole.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2018). Konsekvenser av mobbing i utviklingsperspektiv.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Mossige, Margunn; Alfsvåg, Trude; Mathiesen Gilje, Trine & Meland, Anne Maren (2018). Språkløyper- Elever med stort læringspotensial.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2018). Barn med stort læringspotensial må ikke holdes igjien. [Internett]. Barnehage.no.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2018). Elever med stort læringspotensial.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2018). Det er ikke månen som lyser.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2018). De evnerike barna går fortsatt for lut og kaldt vann. [Internett]. titan.no.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2018). Høyt presterende elever.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2017). Talentsentre i realfag i fire byer-Norge.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2017). Talentene trenger noe å strekke seg etter. Bergens Tidende. ISSN 0804-8983.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2017). Tilrettelegging for elever med stort læringspotensial i realfag.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2017). Evnerike barn kan ofte bli stemplet som «problematiske». [Internett]. kk.no.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2017). Er barnet ditt en skikkelig stabeis? - Gratulerer! [Internett]. KK.no.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2017). Det er ikke månen som lyser på himmelen! Et foredrag om barn som stiller mange spørsmål og krever mange svar.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2017). Å skape innovasjonsmuligheter og utforskning. Del II.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Brevik, Lisbeth M. & Munkebye, Rune (2017). Kan du være så smart at det er et problem på skolen? [Radio]. NRK P2 - EKKO.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2016). Kjennetegn ved elever med stort læringspotensial.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2016). Barn med psykososiale vansker.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2016). Hva kan vi gjøre for elever med stort læringspotensial i matte?
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2016). What about gifted education in Norway? A study on Norwegian teachers’ beliefs about gifted children and their education.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2016). How teachers can turn around/ avoid underachivement among gifted students.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2016). Barn med psykososiale vansker i barnehagen.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2016). Hvem er eleven med stort læringspotensial?
 • Hancock, Charlotte; Bru, Lars Edvin & Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2016). Which school related consequences are associated with peer victimization?
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2016). Akademisk talentutvikling.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2016). Talent development in an egalitarian system. The case of Norway.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2015). Tilpasset opplæring for elever med stort læringspotensial.
 • Idsøe, Ella Maria C. (2015). Elever med høyt akademisk potensiale.
 • Idsøe, Ella Maria C. (2015). Tillpaset opplæring for evnerike elever.
 • Idsøe, Ella Maria C. (2015). De evnerike elevene i skolen.
 • Idsøe, Ella Maria C. (2015). Tillpasset undervisning og handlingsplan for evnerike elever.
 • Idsøe, Ella Maria C. (2015). Tillpasning for elever med akademisk talent i skolen.
 • Idsøe, Ella Maria C. (2015). Nettwerk for arbeid med talentfulle elever. Del III-Sosiale og emosjonelle vansker blant talentfulle elever.
 • Idsøe, Ella Maria C. (2014). Elever med akademsik talent. [TV]. Nyhetskanalen.
 • Idsøe, Ella Maria C. (2014). Hva kan skolen gjor for elever som underpresterer/underyter og mister lærelysten? Et motivasjonsperspektiv med spesielt fokus på evnerike elever.
 • Idsøe, Ella Maria C. (2014). De evnerike elevene i skolen.
 • Idsøe, Ella Maria C. (2014). Nettwerk for arbeid med talentfulle elever. Del II-Hvordan kan vi identifisere talentfulle elever?
 • Idsøe, Ella Maria C. (2014). Nettewerk om talentfulle elever.Del I- Hvem er disse elevene?
 • Idsøe, Ella Maria C. (2014). Elever med høt potensial for engelsk og fremmedspråk. Communicare - et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksenteret. ISSN 1893-1499. 4(1), s. 22–25.
 • Idsøe, Ella Maria C. (2014). Elever med akademisk talent i skolen-boklansering.
 • Idsøe, Ella Maria C. (2014). Elever med språktalent i skolen.
 • Idsøe, Thormod; Idsøe, Ella Maria C.; Dyregrov, Atle; Jonassen, Kjell Reidar & Salmivalli, Christina (2014). Do some children that report PTSD symptoms have a bullying history?
 • Breivik, Kyrre; Bru, Lars Edvin; Hancock, Charlotte; Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Idsøe, Thormod & Solberg, Mona Elin (2017). Å bli utsatt for mobbing. En kunnskapsoppsummering om konsekvenser og tiltak. Læringsmiljøsenteret. ISSN 978-82-7578-056-8.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Nosrati, Mona; Hermann, Stefan; Lohndal, Terje; Ulvund, Stein Erik & Harkestad Olsen, Mirjam [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2016). Mer å hente. Bedre læring for elever med stort læringspotensial. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-583-1285-4.
 • Idsøe, Ella Maria C. & Kinnari, Deanna (2014). The teacher's role in identifying and supporting children with attachement problems in daycare centers. Universitetet i Stavanger.
 • Idsøe, Ella Maria C.; Nesse, Christine & Rye, Ellen Margrethe (2014). Å være lærer for evnerike elever. Institutt for Pedagogikk.
 • Idsøe, Ella Maria C. & Røgenes, Grete (2014). Evnerike elever og atferdsvansker-et foreldrepesrpektiv på hvorfor konflikter oppstår i møtet med skolehverdagen. Universitetet i Stavanger.
 • Idsøe, Ella Maria C. & Linn, Folgerø Helgesen (2014). Gjelder trivsel på skolen også for de evnerike? En retrospektiv studie om trivsel på skolen blant evnerike elever. Universitetet i Stavanger.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. juni 2019 12:28 - Sist endret 12. juni 2019 11:04