Majken Korsager

Førsteamanuensis - Naturfagsenteret
Bilde av Majken Korsager
Telefon +47 22857264
Mobiltelefon +47 47265002
Brukernavn

Faglige interesser

Utvikling av ressurser og lærerkurs innen utdanning og undervisning for bærekraftig utvikling, utforskende undervisning og digitale ressurser og verktøy i naturfag.

Forskning innen kompetanseutvikling hos naturfaglærere, undervisning for bærekraftig utvikling og utforskende undervisning i naturfag. 

Arbeidsområder

Prosjektleder for Realfagsløyper

Prosjektleder for Forskergruppa Realfagsløyper

Ressursutvikling og fagformidling på blant annet:

 • naturfag.no
 • realfagsloyper.no

Bakgrunn

Førsteamanuensis ved Naturfagsenteret.

Utdannet Ph.D. i naturfagdidaktikk (UiO), cand scient i biolog (UiO), lektor (Høgskolan i Halmstad)
 

 

 

Emneord: Naturfagdidaktikk, Kompetanseutvikling for naturfaglærere, Utdanning for bærekraftig utvikling

Publikasjoner

 • Korsager, Majken & Scheie, Eldri (2019). Students and education for sustainable development – what matters? A case study on students’ sustainability consciousness derived from participating in an ESD project. Acta Didactica Norden (ADNO).  ISSN 2535-8219.  13(2), s 1- 26 . doi: 10.5617/adno.6451
 • Gabrielsen, Anja & Korsager, Majken (2018). Nærmiljø som læringsarena i undervisning for bærekraftig utvikling. En analyse av læreres erfaringer og refleksjoner. Nordic Studies in Science Education.  ISSN 1504-4556.  14(4), s 335- 349 . doi: 10.5617/nordina.4442 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Korsager, Majken (2015). Det økologiske håndavtrykket for en bærekraftig jord. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (1), s 102- 103
 • Korsager, Majken & Berg, Jan Even (2015). Bruk av smarttelefon og nettbrett i naturfagundervisningen. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (2), s 117- 118
 • Korsager, Majken & Slotta, James D. (2015). International Peer Collaboration to Learn about Global Climate Changes. International Journal of Environmental and Science Education.  ISSN 1306-3065.  10(5), s 717- 736 . doi: 10.12973/ijese.2015.262a
 • Korsager, Majken (2014). Utforskende undervisning for bærekraftig utvikling. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (2), s 32- 33
 • Korsager, Majken; Jorde, Doris & Slotta, Jim (2014). Global Climate Exchange: Peer collaboration in a “Global classroom”. Nordic Studies in Science Education.  ISSN 1504-4556.  1(1), s 105- 120 . doi: 10.5617/nordina.538 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Korsager, Majken & Scheie, Eldri (2014). Nøkkelfaktorer for utdanning for bærekraftig utvikling – et eksempel fra en norsk ungdomsskole. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (2), s 26- 31
 • Scheie, Eldri & Korsager, Majken (2014). Den naturlige skolesekken - implementering av utdanning for bærekraftig utvikling i norske skoler. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (2), s 22- 25
 • Scheie, Eldri & Korsager, Majken (2014). Samarbeid med eksterne aktører i undervisning for bærekraftig utvikling. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (2), s 58- 61
 • Scheie, Eldri & Korsager, Majken (2014). Tverrfaglig undervisning for bærekraftig utvikling. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (2), s 44- 47
 • Scheie, Eldri & Korsager, Majken (2014). Utdanning og undervisning for bærekraftig utvikling. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (2), s 18- 21

Se alle arbeider i Cristin

 • Gabrielsen, Anja & Korsager, Majken (2020). Naturen som kilde til helse og læring. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (1), s 46- 49
 • Gabrielsen, Anja & Korsager, Majken (2017). Education for Sustainable Development. Local environment as learning arena.
 • Korsager, Majken & Skår, Aud Ragnhild (2017). Kreative presentasjonsformer. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (1), s 12- 14
 • Scheie, Eldri & Korsager, Majken (2017). Innføring i bærekraftig utvikling gjennom felles lesing og samtaler. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  s 54- 57
 • Scheie, Eldri & Korsager, Majken (2017). KEY FACTORS IN EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT.
 • Scheie, Eldri & Korsager, Majken (red.) (2017). Nordisk arbeidsmodell for Undervisning for Bærekraftig utvikling.
 • Gabrielsen, Anja & Korsager, Majken (2016). Moving the classroom for sustainable development outdoor - can it be justified?.
 • Korsager, Majken; Gabrielsen, Anja & Husby, Jon Arve (2016). Kompetanser for bærekraftig utvikling.
 • Scheie, Eldri & Korsager, Majken (2016). Ta kontroll over tverrfaglig undervisning og samarbeid. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  s 22- 28
 • Korsager, Majken & Scheie, Eldri (2015). Key Factors for Education for Sustainable Development – case studies from two secondary schools in Norway.
 • Korsager, Majken & Scheie, Eldri (2015). Key Factors for Education for Sustainable Development – case studies from two secondary schools in Norway.
 • Korsager, Majken & Strømme, Alex (2015). Digital kompetanse, I: Peter van Marion & Alex Strømme (red.),  Biologididaktikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-41930-1.  Digital kompetanse.  s 187 - 210
 • Scheie, Eldri & Korsager, Majken (2015). The Sustainable backpack - implementation of Education for Sustainable Development in Norwegian schools.
 • Knutsen, Bård & Korsager, Majken (2014). 5E-modellen i naturfagsundervisning.
 • Knutsen, Bård & Korsager, Majken (2014). Velg et eple - utforskende undervisning for bærekraftig utvikling. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (2), s 108- 110
 • Korsager, Majken & Dolin, Jens (2014). Opening the Science Classroom to the Opportunities for Learning with Technology.
 • Korsager, Majken & Mork, Sonja M (2014). Brunskogsnegl - uønsket inntrenger - spennende muligheter i naturfag. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (1), s 48- 51
 • Korsager, Majken (2013). Global climate exchange - Students’ science learning in a global classroom.
 • Korsager, Majken (2013). “Globalizing the science classroom" : Exploring the development of students’ conceptual understanding of climate change from international peer collaboration. Doktoravhandlinger forsvart ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. 179. Vis sammendrag
 • Korsager, Majken (2013). Wiki i naturfagundervisningen.
 • Korsager, Majken & Fiskum, Kirsten (2013). SUN – An effective model for teacher professional development and school development in science?.
 • Korsager, Majken & Jorde, Doris (2013). What is this thing called inquiry, and why is it so important for teaching and learning science?.
 • Korsager, Majken & Marion, Peter van (2013). Hva har vi lært av SUN?.
 • Korsager, Majken & Strømme, Alex (2013). Apper i naturfagundervisning Tema:Stjernehimmelen.
 • Korsager, Majken & Strømme, Alex (2013). Bruk av smarttelefon-apps.
 • Korsager, Majken & Van Marion, Peter (2013). Hva har vi lært av SUN?.
 • Lindstrøm, Christine & Korsager, Majken (2013). Peer Instruction: Når pedagogikk og teknologi sammen fremmer læring i naturfag.
 • Scheie, Eldri & Korsager, Majken (2013). Utdanning for bærekraftig utvikling og muligheter i Den naturlige skolesekken.
 • Korsager, Majken; Fiskum, Kirsten & Marion, Peter Van (2012). SUN Teacher Professional Development.
 • Korsager, Majken & Marion, Peter Van (2012). S-TEAM/SUN - Hvordan kan forskningsresultater herfra være til nytte for lærerutdanningene?.
 • Marion, Peter Van; Fiskum, Kirsten & Korsager, Majken (2012). The SUN Project.
 • Fiskum, Kirsten & Korsager, Majken (2011). Hva slags etterutdanning vil naturfaglærere ha? Skoleutvikling i naturfag - SUN.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 25. mars 2019 13:51 - Sist endret 25. mars 2019 13:51