EFFIPRO (avsluttet)

EFFIcient and robust fuel cell with novel ceramic PROton conducting electrolyte

EFFIPRO er et samarbeidsprosjekt under EU-Kommisjonens 7. rammeprogram (Energy). Prosjektets mål er å utvikle stabile og robuste elektrolytter og elektroder for protonledende brenselceller. Prosjektet sikter mot å gjøre protonledende keramiske brenselceller tilgjengelige innen 2020 og å utvikle en dominerende teknologi innen slike celler. EFFIPRO ledes av professor Truls Norby.

Prosjektperiode: 2009.05.01 - 2012.04.30

Se prosjektets engelske sider for mer informasjon.

 

Publisert 29. jan. 2015 13:04 - Sist endret 27. okt. 2017 13:10

Kontakt

Prosjektleder

Truls Eivind Norby

Administrator

Jørgen Kirksæther