Regelverk for opptak av forelesninger ved MN

Personvern

Anbefaling

MN-fakultetet anbefaler 2 hovedløsninger for hvordan du gjør opptak av (1) fysisk og (2) digital forelesning:

  1. Ta opp screencast (foreleseres stemme og skjerm) på fysisk forelesning med studenter til stede og publiser i timeplanen på semestersiden i ettertid.
  2. Gjør forhåndsopptak av forelesningen alene og publiser i timeplanen på semestersiden

Begge løsningene over sikrer at hverken studentenes stemme eller ansikt kommer med på opptaket, og opptakene kan uten videre publiseres på nett.

Opptak av digital, direktesendt forelesning med studenter

Om du publiserer opptak av rent digital forelesning med studentenes ansikt/stemme, er det viktig at du følger UiOs regelverk for strømming og opptak av digital undervisning. Regelverket sier at du må bruke UiOs standard Zoom-innstillinger og at du i forkant av forelesning plikter å informere studentene dine om visse punkter.

Les UiOs regelverk for strømming og opptak og hvilke punkter du skal informere om

Meld fra om avvik

Om du har oppdaget eller mistenker et personvernavvik, er det viktig at du avpubliserer opptaket og melder fra til nærmeste leder. Leder melder avvik i behandling av personvern videre til UiOs sikkerhetsavdeling.

Krav til teksting 

Les hva som gjelder for krav til undertekst på forelesningsvideoer ved UiO.

Publisert 12. aug. 2021 11:50 - Sist endret 1. juni 2022 09:14