AV

Sist endret 9. nov. 2017 15:26 av arnsteio@uio.no

MatNats AV-tjeneste rådgir instituttene ved innkjøp av AV-utstyr, drifter MatNats egne undervisningsrom og inngår i UiOs AV-standardiseringsarbeid.