AV-tjenesten

MatNats AV-tjeneste rådgir instituttene ved innkjøp av AV-utstyr, drifter MatNats egne undervisningsrom og inngår i UiOs AV-standardiseringsarbeid.

Jeg skal kjøpe inn eller oppgradere et AV-system

Ta kontakt, vi hjelper deg gjerne med maler til oppsett og utarbeidelse av anbud, og ved tekniske spørsmål i anbudsprosessen. Vi er med på befaring med leverandører hvis vi har mulighet, og hjelper til med å rangere innkomne anbud. Vi har begrenset kapasitet men arbeider sammen med instituttets egen ITgruppe for å få en god løsning. 

Jeg trenger hjelp med AV

Førstelinjestøtte utføres av Student-IT, som sitter i skranken på Realfagsbiblioteket og kan nåes på telefon 2285 4181.

Jeg skal ha et stort arrangement i MatNats egne rom

Skal du ha større arrangement, eller hvis du ønsker å gjøre noe som ikke er standard, er det flott om du kontakter oss på forhånd. Bruk helst drift@mn.uio.no.

Mer utfyllende AV-informasjon.

Publisert 15. mai 2017 08:41 - Sist endret 29. okt. 2020 20:12