Lokalt reglement for PC-stuer ved MN-fakultetet

Regler fra overordnede reglementer. Brudd på disse kan medføre utestenging fra IT-tjenestene.

 1. Det er kun tillatt å logge seg på maskinene med sitt personlige brukernavn og passord. Det er brudd på universitetets regler å låne bort brukernavn og passord til andre, eller å la andre bruke en maskin du er logget inn på.
 2. Det er ikke lov å slå av eller på maskiner og skjermer, restarte dem, eller koble ledninger til/fra. Utstyr som er merket "ute av drift" eller lignende skal ikke røres.
 3. Du kan gjerne koble eget utstyr til UiOs trådløsnett eller punktene som er satt opp med IEEE 802.1X-autentisering på PC-stua.
 4. Det er ikke tillatt å forlate plassen uten å logge ut, med unntak av korte pauser. I slike tilfeller skal datamaskinen låses. Studenter som ikke overholder dette vil bli logget ut av vakten på PC-stua. Alle data som ikke er lagret vil gå tapt.
 5. Faglig aktivitet knyttet til laveregradsemner ved fakultetet (øvelser, eksperimenter, rapportskriving, oppgaveløsning, etc.) har forrang foran annen aktivitet og skal prioriteres når det er kø på PC-stua.
 6. PC-stuene er en fellesressurs, ikke-interaktiv bruk er ikke tillatt. Dette inkluderer all bruk der du selv ikke sitter fysisk foran maskinen.
 7. Brukerne plikter å følge anvisninger fra driftspersonell. Det er driftspersonell som fungerer som vakter ved PC-stuene.

Regler som gjelder orden på PC-stua. Brudd på disse kan medføre bortvisning fra PC-stuen(e).

 1. Forstyrrelser i forbindelse med mobiltelefonbruk skal ikke forekomme. Skru av lyden på telefonen, eller slå den helt av, før du går inn på PC-stua. Får du lydløse anrop, gå rolig ut før du eventuelt svarer.
 2. Det er ikke lov å spise eller drikke på PC-stua. Flasker og kopper med lokk er tillatt.
 3. Spising kan i noen tilfeller foregå på anviste plasser, men aldri foran en datamaskin.
 4. Hold støynivået på et minimum. PC-stua er et studie-/arbeidsrom, ta hensyn til dine medstudenter.
 5. Det er hver enkelt students ansvar å holde orden rundt arbeidsplassen. Den skal være ryddet for søppel når du forlater den.
 6. PC-vakten skal vise bort fra PC-stua brukere som sjenerer andre med støy eller annen forstyrrende adferd.

Skrivere og utskrift

 1. Utskrifter bør hentes med en gang. Hvis du må bla igjennom mange utskrifter for å finne din utskrift, husk å legge de andre utskriftene tilbake slik de lå.
 2. Husk å tenke på at det til tider kan være lange utskriftskøer. Ta det med i beregningen mht. frister for obliger, t-banetider o.l.

Plakater og løpesedler

 1. Oppheng av plakater og utdeling av løpesedler skal godkjennes på forhånd. For maskinpark i Realfagsbiblioteket ta kontakt med realfagsbiblioteket@ub.uio.no, for Abelstua ta kontakt med drift@mn.uio.no.
Publisert 25. juli 2013 14:57 - Sist endret 24. mars 2017 11:15