Student-IT

Publisert 26. nov. 2015 14:42
Publisert 26. okt. 2015 12:15

Årshulet viser viktige frister for studentIT og nøkkeldatoer for AV innen MatNat fakultet ved UiO.

Publisert 25. juli 2013 14:57
Publisert 25. juli 2013 14:55

Student-IT ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ansetter minst 4 nye studenter i begynnelsen av høstsemester 2016. 

Publisert 15. juli 2013 14:28