Skrive rapport

En rapport inneholder fem hoveddeler:

  • Sammendrag
  • Introduksjon
  • Utstyr og metoder
  • Resultater og diskusjon
  • Konklusjon

Du finner en Word mal på hvordan rapporten kan skrives her.

Wordmal for artikkel

Du må ikke bruke den når du sender inn ditt første bidrag, men teksten skal til slutt inn i en slik mal.

Introduksjon

Introduksjonen forklarer hvorfor forsøket er gjort og forbereder leseren på hvordan rapporten er bygget opp.

Først er det lurt å gi forsøket kontekst for at lesere som ikke er kjent med temaet lettere forstår hva som er gjort. Det er også fint å skrive hva som gjør forsøket ditt viktig. Til slutt skriver man kort hvordan rapporten fremover er bygget opp.

Utstyr og metoder

Utstyr og metoder er kanskje kjedelig å skrive men noe av det viktigste man finner i en rapport. Her skal du beskrive hvordan du gjorde forsøket så nøye at noen andre skal kunne gjenta forsøket ditt og forhåpentligvis få samme resultat. For å gjøre denne delen litt mer interessant kan du begrunne hvorfor du valgte det utstyret og de metodene du brukte. Det er også veldig fint med en figur eller et bilde som viser hvordan du setter opp forsøket ditt.

Resultater og diskusjon

Resultater har for de fleste lesere liten betydning før du som forfatter tolker de. Denne delen presenterer det du har funnet ut og hvilken sammenheng dette har med hva du ønsket å oppnå. 

Konklusjon

I konklusjonen skal det viktigste fra rapporten din presiseres. For å få med seg utbyttet fra hele forsøket bør det være nok å lese de første setningene i konklusjonen. Senere kan man utdype første del og sette den i perspektiv.