#010-Metode for oppsamling av gass

I noen forsøk kan det være behov for å bestemme hvor mye gass som produseres. Denne teksten gir oppskriften på en enkel metode som gir gode resultater for å måle mengde gass som kommer fra et forsøk.

Les hele rapporten her

Emneord: kjemi, fysikk Av Sindre Rannem Bilden
Publisert 20. sep. 2016 18:37