rapporter

Publisert 20. sep. 2016 18:43

Fra en helt enkel potet ved hjelp av en bit kobber (Cu) og en bit sink (Zn) kan vi skape spenning. Dette er veldig likt den prosessen som foregår i et batteri. Vi har undersøkt om ulike frukter gir forskjellige spenningspotensialer sammenlignet med poteten, og om dette har noe sammenheng med hvor mye vann det er i frukten.

Publisert 20. sep. 2016 18:41

Ballonger er laget av gummi. En av materialegenskapene til gummi er at den ønsker å beholde sin originale form. Er det mulig å bruke en ballong fylt med luft til å blåse opp en annen bare ved å koble dem sammen?

Publisert 20. sep. 2016 18:40

Vi har sett på et klassisk statistikkproblem som heter Monty Hall og hvordan dette kan løses med både programmering og matte.

Publisert 20. sep. 2016 18:38

En kjøkkenvekt er oftest laget for å veie ting som veier mellom fem og femhundre gram. Her viser vi hva du må gjøre for å kunne bruke kjøkkenvekten til å veie ting som er lettere enn fem gram.

Publisert 20. sep. 2016 18:37

I noen forsøk kan det være behov for å bestemme hvor mye gass som produseres. Denne teksten gir oppskriften på en enkel metode som gir gode resultater for å måle mengde gass som kommer fra et forsøk.

Strekking av strikk
Publisert 20. sep. 2016 18:35

I fysikk forsøker man å beskrive naturen rundt oss med matematiske formler. Her har vi ved hjelp av eksperimenter resonert oss frem til Hookes lov for strekking av strikker.

Publisert 20. sep. 2016 18:32

Dette eksperimentet ser på hvordan man finner en matematisk formel fra et eksperiment, og hvordan pendler kan hjelpe oss med å beregne tyngdekraften på Jorda. Eksperimentet følger samme fremgangsmåte som Gelileo Galilei da han fant en matematisk formel for pendelens svingetid basert på eksperimentelle målinger.

Publisert 20. sep. 2016 18:31

Monte Carlo-metoden hjelper oss å finne sannsynligheten for at noe skal skje når alternativene er så mange at de ikke kan telles. I denne oppgaven skal vi lage et dataprogram som gjør dette for oss.

Publisert 20. sep. 2016 18:28

Lyset reiser alltid med den samme hastigheten i vakuum. Lyshastigheten er konstant på samme måte som at pi er en konstant gitt av alltid er omkretsen delt på diameteren til en sirkel. Vi skal bruke bølgelengden til en mikrobølgeovn til å bestemme lysets hastighet.

Publisert 20. sep. 2016 18:27

Det er alltid noen i klassen som har bursdag på samme dato. Med 365 dager i året og 20-30 elever i en klasse, skulle man tro det var nok dager å ta av til at dette ikke skjedde. I denne oppgaven skal vi se på hvordan man kan bruke programmeringen til å finne sannsynligheten for at to stykker i en gruppe har bursdag på samme dag.

Publisert 20. sep. 2016 18:25

Lukt og smak henger tett sammen og begge deler er med på å bestemme om vi har lyst til å spise en matvare. Synet er også en viktig sans, og vi har undersøkt om farge på matvaren også er viktig i forhold til smaksopplevelsen av en matvare. Vi har kokt rosenkål i vann som har forskjellig surhet (pH) og undersøkt om dette påvirker fargen til rosenkålen og smaksopplevelsen.

Publisert 20. sep. 2016 18:24

Vi holdes alle til jorda av tyngdekraften. Dette er en konstant kraft som leder til en akselerasjon på fritt fallende legmer, populært kjent som tyngdeakselerasjonen. Denne akselerasjonen kan måles på mange forskjellige måter, en av dei er å notere kor fort noko faller mot bakken. I dette forsøket skal eg gjere målingar på ein ball som eg slepper frå ulike høgder for å sjå kor raskt den akselererer mot bakken. Et av måla med oppgaven er å sjå kor nøyaktig ein kan gjere dette med det en har heime.

Publisert 20. sep. 2016 18:22

Er primtall viktig? Primtall blir brukt innenfor kryptering i IT. Primtall er så viktig for sikkerheten innenfor informatikk at flere organisasjoner har premie til de som greier å finne et primtallet med et ekstremt høyt antall sifre. For eksempel gir EFF 150´000 USD til den første personen eller gruppen som finner et primtall med over 100´000´000 sifre. Til sammenligning er dagens lengst primtall på 17´425´170 sifre.

Publisert 20. sep. 2016 18:20

Raspberry Pi er en billig liten datamaskin som kan brukes til alt man måtte ønske. Med et par sensorer koblet til vil denne lille datamaskinen bli en utmerket laboratorieassistent som tar målinger og kan beregne det meste. Datamaskiner har de siste årene blitt et viktig hjelpemiddel i forskning, til både måling, modellering og beregning. Datamaskinen trenger ikke være kraftig før den gjør labarbeidet lettere og mer nøyaktig enn for hånd. Raspberry Pi sine signalpinner gjør det også enkelt å koble til sensorer som kan måle det som trengs. Denne rapporten vil utforske hvordan Raspberry Pi kan settes opp for å gi en temperaturlogger til andre forsøk.