English version of this page

Avhandling, bedømmelse og disputas - ph.d.

Avhandlingen: krav og retningslinjer

  • Kriterier for bedømming
  • Form
  • Medforfatter
  • Språk
  • Offentliggjøring av avhandlingen

Innlevering og trykking

  • Når skjer innlevering?
  • Hvor leveres avhandlingen?
  • I hvilket format skjer innleveringen?
  • Hva skjer etter innlevering?
  • Skjema og mal for innlevering
  • Trykking

Bedømmelse av avhandlingen

  • Hvem bedømmer?
  • Hvor lang tid tar det?
  • Når skjer bedømmelsen?
  • Innstillingen
  • Underkjent avhandling - ny innlevering
  • Hvordan klager man?

Prøveforelesning og disputas

  • Forberedelse til prøveforelesning og disputas
  • Prøveforelesning med info om bedømmelse
  • Disputas med info om bedømmelse

Doktormiddag og kreering

  • Doktormiddag
  • Taler
  • Fratrekk på skatten
  • kreering
  • diplomene
  • midlertidig dokumentasjon

Info til disputasleder og bedømmelseskomite

  • Info til disputasleder
  • Info til bedømmelseskomite