Arrangementer

Kommende arrangementer

Tid og sted: 4. okt. 2017 10:15, Aud. 3, Kjemibygningen

M.Sc. Michael Getz ved Kjemisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Thin-film materials for novel application in memory Devices”

 

 

 

Tid og sted: 4. okt. 2017 13:15, Aud. 2, Kjemibygningen

M.Sc. Michael Getz vil forsvare sin avhandling for graden PhD: 

"Design and Growth of Luminescent Thin Films by Atomic Layer Deposition"

 

 

Tid og sted: 6. okt. 2017 10:15, Auditorium 3, Kjemibygningen

M.Sc. Malte Nielsen ved Kjemisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Production of methanol from CO2 or CH4: from fundamentals to practice”

 

 

 

Tid og sted: 6. okt. 2017 10:15, Seminar rom Berzelius, Kjemibygningen

M.Sc. Fabian Leonardo Martinez Bernal ved Kjemisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Orbital ordering in perovskite oxides”

 

 

 

Tid og sted: 6. okt. 2017 13:15, Aud. 2, Kjemibygningen

M.Sc. Malte Nielsen vil forsvare sin avhandling for graden PhD: 

"Computational Investigations of the Framework in Zeolite Catalysts - From Crystal Growth to Deactivation"