Arrangementer

Kommende arrangementer

Tid og sted: 9. juni 2017 10:15, Aud. 3, Kjemibygningen

Pablo del Campo Huertas ved Kjemisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Methanol Synthesis: An Overview of the Process and Catalysts.”

 
Tid og sted: 9. juni 2017 13:15, Aud. 2, Kjemibygningen

M.Sc. Pablo del Campo Huertas vil forsvare sin avhandling for graden PhD: 

"Improvement of the methanol-to-hydrocarbons catalytic performance for one-dimensional zeolites obtained by post-synthetic modifications"