Personer med emneord «Fysikk»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Thomas Frågåt Frågåt, Thomas Stipendiat +47-22856478 thomas.fragat@fys.uio.no Fysikk, Fysikkdidaktikk, Kompetanseutvikling, Gruppelærerseminar, Lektorutdanning
Bilde av Mihailo Jankov Jankov, Mihailo Senioringeniør +47-22856539 mihailo.jankov@fys.uio.no Magneto-optikk, Fysikk, Strømning, Porøse materialer, AMKS, Instrumentering
Bilde av Magdalena Kersting Kersting, Magdalena Stipendiat magdalena.kersting@fys.uio.no Fysikk, Matematikk, Fysikkdidaktikk, Generell relativitet, Teknologibasert læring, Vitenskapskommunikasjon, History and philosophy of science
Bilde av Jon Magne Leinaas Leinaas, Jon Magne Professor emeritus +47-22855029 j.m.leinaas@fys.uio.no kvantefeltteori, Teoretisk fysikk, kvanteinformasjon, kvantefysikk, lavdimensjonal fysikk, Fysikk
Bilde av Lars Tore Gyland Mikalsen Mikalsen, Lars Tore Gyland stipendiat 22857375 98698819 l.t.g.mikalsen@fys.uio.no Biomedisinsk fysikk, strålingsbiofysikk, biofysikk, medisinsk fysikk, strålingsfysikk, fysikk, kreft, hypoxi, patologi, bildeanalyse
Bilde av Jon Petter Omtvedt Omtvedt, Jon Petter Professor +47-22855439 j.p.omtvedt@kjemi.uio.no Detektorer, Syklotron, Supertunge grunnstoff, Kjernefysikk: Kjerneenergi, Kjernereaksjoner, Stråling, Kjernekjemi, Kjemi, Væske-væske ekstraksjon, Kjerneenergi og stråling, Fysikk
Bilde av Olav Fredrik Syljuåsen Syljuåsen, Olav Fredrik Professor +47-22855010 o.f.syljuasen@fys.uio.no Fysikk, Teoretisk fysikk, lavdimensjonal fysikk, kvantefysikk, numeriske beregninger, Monte Carlo metoder, sterkt korrelerte elektroner, Kondenserte fasers fysikk
Bilde av Marte Julie Sætra Sætra, Marte Julie Stipendiat 934 98 822 m.j.satra@fys.uio.no Computational Physics, Hjernefysikk, Fysikk, Computational Neuroscience
Bilde av Cathrine Wahlstrøm Tellefsen Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm Førstelektor +47-22855757 +47-90026577 c.w.tellefsen@fys.uio.no Fysikkdidaktikk, Fysikk, Lektorutdanning
Bilde av Ole Ivar Ulven Ulven, Ole Ivar Forsker o.i.ulven@fys.uio.no Sprekker, Forvitring, Fysikk, Geologi og geofysikk, Geologiske prosessers fysikk, Volumendrende prosesser, Kondenserte fasers fysikk
Bilde av Susanne F Viefers Viefers, Susanne F Professor +47-22855004 s.f.viefers@fys.uio.no Bosekondensat, sterkt korrelerte elektroner, fysikk, kvante-Halleffekt, teoretisk fysikk, lavdimensjonal fysikk