Personer med emneord «Software Engineering»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Dag  Sjøberg Sjøberg, Dag Professor +47 92604578 dagsj@ifi.uio.no Software engineering, systemutvikling, IT-systemer, programmering, programvarekvalitet, utviklingsprosesser, prosessforbedring, smidige metoder, Lean, endringshåndtering, forskningsmetoder, eksperimenter, samfunnsnytte, industrirelevans, offentlige IT-prosjekter, IT-skandaler, IT-kompetanse, programmeringskompetanse
Bilde av Olaf Owe Owe, Olaf informatikk, programmering og nettverk, logikk, sikkerhet, teoretisk databehandling, kvalitetssikring av programvaresystemer, software engineering, modellering av programvaresystemer, analyse av programvaresystemer, formelle metoder, objekt-orientering, parallelle og distribuerte systemer, Programmeringsspråk
Bilde av Viktoria Stray Stray, Viktoria Associate Professor +47-22840107 +47-93610848 stray@ifi.uio.no informatikk, software engineering, systemutvikling, empirisk metodeforskning, agile metoder, smidige praksiser, teamarbeid, autonome team, lean, scrum, kanban, testing, kvalitetssikring av programvaresystemer, programmering og nettverk, digitalisering, smidig, agile, FinTech, BizDev
Bilde av André Cunha Cunha, André Doctoral Research Fellow +47 96696477 andre.cunha@fys.uio.no Electronic Instrumentation, Biomedical Engineering, Embedded Systems, Mobile Technologies, Software Engineering, Biophysical Properties, Computational Simulations, Bioimpedance, Digital Electronics
Bilde av André Cunha Cunha, André Stipendiat +47 96696477 andre.cunha@fys.uio.no Electronic applications for Biomedical Engineering, Embedded Systems, Mobile Technologies, Software Engineering, Biophysical Properties and Simulation in Neuroscience, Bioimpedance
Kamalian, Mahdieh Doctoral Research Fellow +47 48641245 mahdiehk@ifi.uio.no edge & fog computing, programming of mobile devices, software engineering
Bilde av Viktoria Stray Stray, Viktoria Associate Professor +47 22840107 stray@ifi.uio.no informatics, digitalization, programming and network, software engineering, empirical methods, agile methods, software practices, teamwork, lean, scrum, kanban, software testing
Bilde av Einar Broch Johnsen Johnsen, Einar Broch Professor +47 22852509 +47 97089958 einarj@ifi.uio.no informatikk, programmering og nettverk, logikk, sikkerhet, teoretisk databehandling, kvalitetssikring av programvaresystemer, software engineering, modellering av programvaresystemer, analyse av programvaresystemer, formelle metoder, objekt-orientering, parallelle og distribuerte systemer, Programmeringsspråk