Viktoria Stray

Associate Professor
Bilde av Viktoria Stray
English version of this page
Telefon +47-22840107
Mobiltelefon +47-93610848
Rom 10466
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 23B Ole-Johan Dahls hus 0373 Oslo

Bakgrunn

Viktoria Stray er leder for gruppen Software Engineering på institutt for informatikk, UiO, og er valgt inn i styret til instituttet. Hun jobber i tillegg som seniorforsker hos SINTEF Digital. Stray har vært ansatt på UiO i over 10 år og hatt bistilling på SINTEF siden 2017. Hun har doktorgrad i informatikk fra UiO i 2014 og en sivilingeniørgrad i datateknikk fra NTNU i 2007. Hun har flere års industrierfaring som IT-konsulent i Accenture.

Stray er sertifisert styremedlem, Scrum Master, ISTQB Tester og NLP Master og Business coach og har tidligere sittet i styret til Dataforeningen. Hun er vitenskapelig representant i programrådet for Digital økonomi og ledelse og har tidligere vært vitenskapelig representant i programrådet for Programmering og systemarkitektur. Stray er en av lederne for Geminisenter for Software Engineering, som er et samarbeid mellom UiO, NTNU og SINTEF. Stray leder flere forskningsprosjekter, blant annet på agile coaching og koordinering. Hun har nylig vært med å arrangere flere store internasjonale informatikkonferanser.

På undervisningssiden er Stray kursansvarlig og underviser i emnene IN1030 – Systemer, krav og konsekvenser og IN2000 Software Engineering med prosjektarbeid, som til sammen har mer enn 680 studenter. I tillegg er hun engasjert i etterutdanning på instituttet og er kursansvarlig og underviser i ITLED4350 – Moderne systemutviklingsprosesser. Hun er utdannet coach og bruker kunnskapen aktivt i veiledningen av master og Phd-studenter. Stray er fast sensor i fag og masteroppgaver på NTNU, OsloMet og Universitetet i Sørøst-Norge.

Forskningsinteresser

Digitalisering, koordinering, stor-skala smidig, autonome team, smidige praksiser, møter, digital transformasjon, empirisk software engineering, systemutviklingsmetoder, mennesker & teknologi.

I media

Intervju på e24.no, 16.08.21

Intervju i Budstikka avis, 09.06.21 og 02.08.21

Intervju på titan.no, 18.05.20.

Intervju på gemini.no, 30.04.20.

Intervju på dnd.no, 11.04.2019.

Intervju på titan.uio.no, 29.10.2018.

Kronikk i Aftenposten, 09.09.2018.

Innslag på TV 2 Nyhetskanalen, 11.09.2018.

Deltaker i programmet Ekko på NRK Radio, 18.09.2018.

Intervju på Digi.no, 31.07.2017.

Undervisning

IN1030 – Systemer, krav og konsekvenserIN2000 – Software Engineering og prosjektarbeid

IN2000  Software engineering med prosjektarbeid

ITLED4350 – Moderne systemutviklingsprosesser

IN5140 – Smarte prosesser og smidige metoder i systemutvikling

Veiledning

PhD-stipendiater:

Masterstudenter:

 • Zahra Yndestad: Coordination for sustainability
 • Thor Eirik Ellefsen: Use of OKR in agile software development projects
 • Rokas Magnus Trimbelis: Agile coaching and autonomous teams

Tidligere masterstudenter:

Latex veiledning for å skrive masteroppgave på Overleaf finner du her.

Emneord: informatikk, software engineering, systemutvikling, empirisk metodeforskning, agile metoder, smidige praksiser, teamarbeid, autonome team, lean, scrum, kanban, testing, kvalitetssikring av programvaresystemer, programmering og nettverk, digitalisering, smidig, agile, FinTech, BizDev

Publikasjoner

 • Moe, Nils Brede; Ulfsnes, Rasmus; Stray, Viktoria & Smite, Darja (2022). Improving productivity through corporate hackathons: A multiple case study of two large-scale agile organizations. Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS). ISSN 1530-1605. s. 7310–7319. doi: 10.24251/HICSS.2022.878. Fulltekst i vitenarkiv
 • Berntzen, Marthe; Hoda, Rashina; Moe, Nils Brede & Stray, Viktoria (2022). A taxonomy of inter-team coordination mechanisms in large-scale agile. IEEE Transactions on Software Engineering. ISSN 0098-5589. doi: 10.1109/TSE.2022.3160873. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gustavsson, Tomas; Berntzen, Marthe & Stray, Viktoria (2022). Changes to team autonomy in large-scale software development: a multiple case study of Scaled Agile Framework (SAFe) implementations. International Journal of Information Systems and Project Management. ISSN 2182-7796. 10(1), s. 29–46. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mikalsen, Marius; Moe, Nils Brede; Wong, Sut I & Stray, Viktoria (2021). Agile Information System Development Organizations Transforming to Large-Scale Collaboration. I Valacich, Joe (Red.), ICIS 2021 Proceedings. Association for Information Systems (AIS). ISSN 978-1-7336325-9-1.
 • Ulfsnes, Rasmus; Stray, Viktoria; Moe, Nils Brede & Smite, Darja (2021). Innovation in Large-scale agile - Benefits and Challenges of Hackathons when Hacking from Home. I Gregory, Peggy & Kruchten, Philippe (Red.), Agile Processes in Software Engineering and Extreme Programming – Workshops: XP 2021 Workshops, Virtual Event, June 14–18, 2021, Revised Selected Papers. Springer. ISSN 978-3-030-88582-3. s. 23–32. doi: 10.1007/978-3-030-88583-0_3. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lindsjørn, Yngve; Almås, Steffen & Stray, Viktoria (2021). A Case Study of Teamwork and Project Success in a Comprehensive Capstone Course . NIKT: Norsk IKT-konferanse for forskning og utdanning. ISSN 1892-0713. 4.
 • Stray, Viktoria; Moe, Nils Brede; Mikalsen, Marius & Hagen, Elin (2021). An Empirical Investigation of Pull Requests in Partially Distributed BizDevOps Teams. I Bendraou, Reda & Smite, Darja (Red.), 2021 IEEE/ACM Joint 15th International Conference on Software and System Processes (ICSSP) and 16th ACM/IEEE International Conference on Global Software Engineering (ICGSE). IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). ISSN 978-1-6654-1401-2. s. 110–119. doi: 10.1109/ICSSP-ICGSE52873.2021.00021. Fulltekst i vitenarkiv
 • Vedal, Henrik Aspenes; Stray, Viktoria; Berntzen, Marthe & Moe, Nils Brede (2021). Managing Dependencies in Large-Scale Agile. Lecture Notes in Business Information Processing. ISSN 1865-1348. 426, s. 52–61. doi: 10.1007/978-3-030-88583-0_6. Fulltekst i vitenarkiv
 • Berntzen, Marthe; Stray, Viktoria & Moe, Nils Brede (2021). Coordination Strategies: Managing Inter-team Coordination Challenges in Large-Scale Agile. I Gregory, Peggy; Lassenius, Casper; Wang, Xiaofeng & Kruchten, Philippe (Red.), Agile Processes in Software Engineering and Extreme Programming: 22nd International Conference on Agile Software Development, XP 2021, Virtual Event, June 14–18, 2021, Proceedings. Springer. ISSN 978-3-030-78097-5. s. 140–156. doi: 10.1007/978-3-030-78098-2_9.
 • Stray, Inga Viktoria Ågesdatter Gulli; Tkalich, Anastasiia & Moe, Nils Brede (2021). The Agile Coach Role: Coaching for Agile Performance Impact. Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS). ISSN 1530-1605. s. 6816–6825. doi: 10.24251/HICSS.2021.817. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stray, Viktoria; Florea, Raluca-Madalina & Paruch, Lucas (2021). Exploring human factors of the agile software tester. Software quality journal. ISSN 0963-9314. s. 1–27. doi: 10.1007/s11219-021-09561-2. Fulltekst i vitenarkiv
 • Smite, Darja; Mikalsen, Marius; Moe, Nils Brede; Stray, Viktoria & Klotins, Eriks (2021). From Collaboration to Solitude and Back: Remote Pair Programming During COVID-19. Lecture Notes in Business Information Processing. ISSN 1865-1348. 419, s. 3–18. doi: 10.1007/978-3-030-78098-2_1.
 • Stray, Viktoria; Bakhtawar, Memon & Paruch, Lucas (2020). A Systematic Literature Review on Agile Coaching and the Role of the Agile Coach. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). ISSN 0302-9743. LNCS, 12562, s. 3–19. doi: 10.1007/978-3-030-64148-1_1.
 • Jøsang, Audun; Stray, Viktoria & Rygge, Hanne (2020). Threat Poker: Gamification of Secure Agile. I Hölbl, Marko; Rannenberg, Kai & Welzer, Tatjana (Red.), 35th IFIP TC 11 International Conference on ICT Systems Security and Privacy Protection (IFIP SEC 2020). Springer. ISSN 978-3-030-58200-5. s. 142–155. doi: 10.1007/978-3-030-59291-2_10.
 • Holgeid, Knut Kjetil & Stray, Viktoria (2020). Factors Promoting Software Project Escalation: A Systematic Review. I IEEE, Computer Society (Red.), 2020 IEEE 22nd Conference on Business Informatics (CBI 2020) . IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). ISSN 978-1-7281-9926-9. s. 280–289. doi: 10.1109/CBI49978.2020.00037.
 • Moe, Nils Brede; Stray, Viktoria & Goplen, Marcus R. (2020). Studying Onboarding in Distributed Software Teams: A Case Study and Guidelines. I Li, Jingyue; Jaccheri, Maria Letizia; Dingsøyr, Torgeir & Chitchyan, Ruzanna (Red.), EASE '20: Proceedings of the Evaluation and Assessment in Software Engineering. Association for Computing Machinery (ACM). ISSN 9781450377317. s. 150–159. doi: 10.1145/3383219.3383235. Fulltekst i vitenarkiv
 • Florea, Raluca-Madalina & Stray, Viktoria (2020). A Qualitative Study of the Background, Skill Acquisition, and Learning Preferences of Software Testers. I Li, Jingyue; Jaccheri, Maria Letizia; Dingsøyr, Torgeir & Chitchyan, Ruzanna (Red.), EASE '20: Proceedings of the Evaluation and Assessment in Software Engineering. Association for Computing Machinery (ACM). ISSN 9781450377317. s. 299–305. doi: 10.1145/3383219.3383252.
 • Paruch, Lucas; Stray, Viktoria & Blindheim, Charlotte Bech (2020). Characteristic Traits of Software Testers. I Li, Jingyue; Jaccheri, Maria Letizia; Dingsøyr, Torgeir & Chitchyan, Ruzanna (Red.), EASE '20: Proceedings of the Evaluation and Assessment in Software Engineering. Association for Computing Machinery (ACM). ISSN 9781450377317. doi: 10.1145/3383219.3383270.
 • Mikalsen, Marius; Stray, Viktoria; Moe, Nils Brede & Backer, Idun (2020). Shifting conceptualization of control in agile transformations. Lecture Notes in Business Information Processing. ISSN 1865-1348. 396, s. 173–181. doi: 10.1007/978-3-030-58858-8_18. Fulltekst i vitenarkiv
 • Paruch, Lucas; Stray, Viktoria & Florea, Raluca-Madalina (2020). The human factors of the agile software tester. Communications in Computer and Information Science. ISSN 1865-0929. 1266, s. 474–487. doi: 10.1007/978-3-030-58793-2_38.
 • Løvold, Henrik Hillestad; Lindsjørn, Yngve & Stray, Viktoria (2020). Forming and Assessing Student Teams in Software Engineering Courses. Lecture Notes in Business Information Processing. ISSN 1865-1348. s. 298–306. doi: 10.1007/978-3-030-58858-8_31.
 • Stray, Viktoria & Moe, Nils Brede (2020). Understanding coordination in global software engineering: A mixed-methods study on the use of meetings and Slack. Journal of Systems and Software. ISSN 0164-1212. 170. doi: 10.1016/j.jss.2020.110717. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stray, Viktoria; Moe, Nils Brede & Sjøberg, Dag (2020). Daily Stand-Up Meetings: Start Breaking the Rules! IEEE Software. ISSN 0740-7459. 37(3), s. 70–77. doi: 10.1109/MS.2018.2875988. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stray, Viktoria; Bai, Aleksander; Sverdrup, Nikolai Johan Sand & Mork, Heidi Camilla (2019). Empowering Agile Project Members with Accessibility Testing Tools: A Case Study. Lecture Notes in Business Information Processing. ISSN 1865-1348. 355, s. 86–101. doi: 10.1007/978-3-030-19034-7_6.
 • Šmite, Darja; Moe, Nils Brede; Krekling, Thomas & Stray, Viktoria (2019). Offshore outsourcing costs: known or still hidden? I Calefato, Fabio; Tell, Paolo & Dubey, Alpana (Red.), 2019 ACM/IEEE 14th International Conference on Global Software Engineering (ICGSE). IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). ISSN 9781538692127. s. 40–47. doi: 10.1109/ICGSE.2019.00022. Fulltekst i vitenarkiv
 • Martini, Antonio; Stray, Viktoria & Moe, Nils Brede (2019). Technical-, social- and process debt in large-scale agile: An exploratory case-study. Lecture Notes in Business Information Processing. ISSN 1865-1348. 364, s. 112–119. doi: 10.1007/978-3-030-30126-2_14. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stray, Viktoria; Moe, Nils Brede & Noroozi, Mehdi (2019). Slack Me If You Can! Using Enterprise Social Networking Tools in Virtual Agile Teams. I Calefato, Fabio; Tell, Paolo & Dubey, Alpana (Red.), 2019 ACM/IEEE 14th International Conference on Global Software Engineering (ICGSE). IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). ISSN 9781538692127. s. 111–121. doi: 10.1109/ICGSE.2019.00031. Fulltekst i vitenarkiv
 • Florea, Raluca-Madalina & Stray, Viktoria (2019). A Global View on the Hard Skills and Testing Tools in Software Testing. I Calefato, Fabio; Tell, Paolo & Dubey, Alpana (Red.), 2019 ACM/IEEE 14th International Conference on Global Software Engineering (ICGSE). IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). ISSN 9781538692127. s. 143–151. doi: 10.1109/ICGSE.2019.00035.
 • Moe, Nils Brede; Stray, Viktoria & Hoda, Rashina (2019). Trends and Updated Research Agenda for Autonomous Agile Teams: A Summary of the Second International Workshop at XP2019. Lecture Notes in Business Information Processing. ISSN 1865-1348. 364, s. 13–19. doi: 10.1007/978-3-030-30126-2_2. Fulltekst i vitenarkiv
 • Florea, Raluca-Madalina & Stray, Viktoria (2019). The skills that employers look for in software testers. Software quality journal. ISSN 0963-9314. 27, s. 1449–1479. doi: 10.1007/s11219-019-09462-5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Berntzen, Marthe; Moe, Nils Brede & Stray, Viktoria (2019). The product owner in large-scale agile: An empirical study through the lens of relational coordination theory. Lecture Notes in Business Information Processing. ISSN 1865-1348. 355, s. 121–136. doi: 10.1007/978-3-030-19034-7_8. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bai, Aleksander; Stray, Inga Viktoria Ågesdatter Gulli & Mork, Heidi Camilla (2019). What methods software teams prefer when testing web accessibility. Advances in Human-Computer Interaction. ISSN 1687-5893. 2019:3271475, s. 1–14. doi: 10.1155/2019/3271475. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stray, Viktoria; Moe, Nils Brede & Aasheim, Andreas (2019). Dependency Management in Large-Scale Agile: A Case Study of DevOps Teams. I Bui, Tung X. (Red.), Proceeding of the 52nd Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS 2019). AIS Electronic Library. ISSN 978-0-9981331-2-6. s. 7007–7016. doi: 10.24251/hicss.2019.840. Fulltekst i vitenarkiv
 • Moe, Nils Brede; Dahl, Bjørn Haug; Stray, Viktoria; Karlsen, Lina Sund & Schjødt-Osmo, Stine (2019). Team Autonomy in Large-Scale Agile. I Bui, Tung X. (Red.), Proceeding of the 52nd Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS 2019). AIS Electronic Library. ISSN 978-0-9981331-2-6. s. 6997–7006. doi: 10.24251/HICSS.2019.839. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stray, Viktoria; Moe, Nils Brede & Hoda, Rashina (2018). Autonomous agile teams: challenges and future directions for research. I Wagner, Stefan; Hoda, Rashina & Aguiar, Ademar (Red.), Companion Proceedings: 19th International Conference on Agile Software Development (XP2018). Association for Computing Machinery (ACM). ISSN 978-1-4503-6422-5. doi: 10.1145/3234152.3234182. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Stray, Viktoria; Hoda, Rashina; Paasivaara, Maria; Lenarduzzi, Valentina & Mendez, Daniel (2022). Theories in Agile Software Development: Past, Present, and Future Introduction to the XP 2020 Special Section. Information and Software Technology. ISSN 0950-5849. 152. doi: 10.1016/j.infsof.2022.107058.
 • Ravn, Johan Elvemo; Moe, Nils Brede; Stray, Viktoria & Seim, Eva Amdahl (2022). Team autonomy and digital transformation: Disruptions and adjustments in a well-established organizational principle. AI & Society: The Journal of Human-Centred Systems and Machine Intelligence. ISSN 0951-5666. 37(2), s. 701–710. doi: 10.1007/s00146-022-01406-1.
 • Gramnæs, Katrine & Stray, Viktoria (2021). Denne feilen gjør mange i «hybride møter». [Avis]. e24.no.
 • Stray, Viktoria (2021). Fortsatt behov for fysiske møter. [Avis]. Budstikka.
 • Stray, Viktoria (2021). Vurderer å fortsette med digitale foreldremøter etter pandemien. [Internett]. Budstikka.
 • Ulfsnes, Rasmus; Stray, Viktoria; Moe, Nils Brede & Smite, Darja (2021). Innovation in Large-scale agile - Benefits and Challenges of Hackathons when Hacking from Home.
 • Stray, Viktoria & Ulfsnes, Rasmus (2021). Hackathon - Ikke så dumt likevel.
 • Stray, Viktoria & Moe, Nils Brede (2021). Understanding Coordination in Global Software Engineering: A Mixed-Methods Study on the Use of Meetings and Slack.
 • Stray, Viktoria & Moe, Nils Brede (2021). An Empirical Investigation of Pull-Requests in Partially Distributed Teams.
 • Stray, Viktoria & Moe, Nils Brede (2021). Understanding Coordination in Global Software Engineering: A Mixed-Methods Study on the Use of Meetings and Slack.
 • Moe, Nils Brede; Stokke, Ole Petter Baugerød & Stray, Viktoria (2021). Én av tre misfornøyd med video­møter og sam­arbeid på hjemme­kontor. [Fagblad]. Kode 24.
 • Stray, Viktoria (2020). A systematic literature review on agile coaching and the role of the agile coach.
 • Stray, Viktoria (2020). Mer produktiv med bedre møter.
 • Stray, Viktoria (2020). Keynote: Coordination in large-scale agile.
 • Torgersen, Eivind & Stray, Viktoria (2020). Hvordan blir jobbhverdagen etter koronakrisen? [Internett]. titan.no.
 • Myklemyr, Anita & Stray, Viktoria (2020). Møteforsker – Benytt muligheten til å teste digitale møteverktøy . [Avis]. Dagens perspektiv.
 • Mikalsen, Marius; Stray, Inga Viktoria Ågesdatter Gulli; Moe, Nils Brede & Backer, Idun (2020). Shifting Conceptualization of Control in Agile Transformations.
 • Tkalich, Anastasiia & Stray, Viktoria (2020). Smidig coach: Hva har vi lært så langt?
 • Moe, Nils Brede; Stray, Viktoria & Stokke, Ole Petter Baugerød (2020). Unge utviklere minst effektive på hjemmekontor. [Internett]. Kode 24.
 • Benjaminsen, Christina; Stray, Viktoria & Moe, Nils Brede (2020). Ten tips for productive online meetings. Gemini (English edition). ISSN 0804-8568.
 • Benjaminsen, Christina; Stray, Viktoria & Moe, Nils Brede (2020). Ti råd for effektive møter på nett. Gemini. ISSN 0802-085X.
 • Moe, Nils Brede & Stray, Viktoria (2020). AUTONOMOUS AGILE TEAMS – RESEARCH WORKSHOP.
 • Moe, Nils Brede & Stray, Viktoria (2020). A Decade of Research on Autonomous Agile Teams: A Summary of the Third International Workshop . Lecture Notes in Business Information Processing. ISSN 1865-1348. s. 212–218. Fulltekst i vitenarkiv
 • Løvold, Henrik Hillestad; Lindsjørn, Yngve & Stray, Viktoria (2020). Forming and Assessing Student Teams in Software Engineering Courses.
 • Stray, Viktoria (2019). Effektive møter og en god møtekultur.
 • Stray, Viktoria (2019). Hvordan tilrettelegge for bedre møtevirksomhet hos Discovery Networks Norway? .
 • Stray, Viktoria (2019). Dr. Smidigs møtemedisin.
 • Stray, Viktoria (2019). Hvordan skape gode autonome og smidige team?
 • Telle, Ingvild & Stray, Viktoria (2019). Hvorfor så mange møter? [Fagblad]. Finansforbundet.
 • Stray, Viktoria (2019). Tilgjengelighetstesting i en smidig utviklingsprosess.
 • Stray, Viktoria (2019). En mer produktiv arbeidsdag med bedre møter!
 • Stray, Viktoria & Helgesen, Linda (2019). Produktivitet på en smidig arbeidsplass.
 • Stray, Viktoria (2019). Møter på en smidig arbeidsplass.
 • Stray, Viktoria (2019). Use of Accessibility Testing Tools in Agile Software Projects.
 • Stray, Viktoria & Moe, Nils Brede (2019). Use of Enterprise Social Networking Tools in Virtual Agile Teams.
 • Stray, Viktoria (2019). A Global View on the Hard Skills and Testing Tools in Software Testing.
 • Moe, Nils Brede & Stray, Viktoria (2019). The Second International Workshop on Autonomous Agile Teams, XP2019.
 • Stray, Viktoria & Moe, Nils Brede (2019). Retrospective for the Insurance team.
 • Moe, Nils Brede & Stray, Viktoria (2019). Software engineering processes and practices for team leads in agile projects.
 • Stray, Viktoria & Moe, Nils Brede (2019). Software engineering processes and practices for tech leads in agile projects.
 • Moe, Nils Brede & Stray, Viktoria (2019). Digitalisering i Oslo kommune gjennom Autonome team: Krav til kompetanse og opplæring .
 • Leveraas, Paal & Stray, Viktoria (2019). Dr. Smidigs standup-diagnose endret Norge. [Internett]. Dataforeningen.
 • Stray, Viktoria (2019). Agile Practices.
 • Film & TV, Applaus & Stray, Viktoria (2019). Algoritmer – Opplæringsvideo produsert for Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA). [TV]. Nasjonal Digital Læringsarena.
 • Grimstad, Bjørn & Stray, Viktoria (2019). Ikke gå i møtefellene: Her er ti tips til gode møter. [Fagblad]. Fagbladet.
 • Stray, Viktoria (2019). Dependency Management in Large-Scale Agile.
 • Stray, Viktoria & Rolland, Knut-H. (2018). Presentasjon av Geminisenter for Systemutviklingsprosesser og Metoder for Innovasjon og Digitalisering.
 • Stray, Viktoria (2018). Strategizing for Successful IT Projects.
 • Stray, Viktoria (2018). Escalation of Commitment in Information System Projects.
 • Semsøy, Susanne; Stray, Viktoria & Moe, Nils Brede (2022). Hybrid: best of both worlds or a necessary compromise? A case study on hybrid work in software development teams post COVID-19. Universitetet i Oslo.
 • Armana, Sara Delgosar & Stray, Viktoria (2021). DevOps, test and quality assurance: A case study of how DevOps affects testing and product quality. Universitetet i Oslo.
 • van der Hoeven, Hilde & Stray, Viktoria (2021). Knowledge sharing in software development: A case study of knowledge sharing practices and barriers in a large-scale agile environment. Universitetet i Oslo.
 • Vedal, Henrik Aspenes & Stray, Viktoria (2021). Managing dependencies in large-scale agile - A case study of coordination in distributed teams. Universitetet i Oslo.
 • Tkalich, Anastasiia; Laumann, Karin; Stray, Viktoria & Moe, Nils Brede (2020). Agile coaching in Norway and the USA: The role of the agile coach in teamwork, organisational culture and leadership. NTNU.
 • Mæhlum, Emilie & Stray, Viktoria (2020). Managing dependencies in agile DevOps. Universitetet i Oslo.
 • Tegelaár, Linnéa Egwene; Lindsjørn, Yngve & Stray, Viktoria (2020). Teamwork Quality in Software Engineering Education; A case study of the course IN2000 at the University of Oslo. Universitetet i Oslo.
 • Goplen, Marcus R.; Stray, Viktoria & Moe, Nils Brede (2019). Onboarding av distribuerte team. Universitetet i Oslo.
 • Standal, Andreas Hauge & Stray, Viktoria (2019). Characteristics for Efficient Autonomous Cross-Functional Teams. Universitetet i Oslo.
 • Kristensen, Sondre & Stray, Viktoria (2019). Teamwork Behaviours in Autonomous Cross-functional Teams. Universitetet i Oslo.
 • Afzal, Zunaira; Lindsjørn, Yngve & Stray, Viktoria (2018). A Case Study on Technical Debt. Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. nov. 2010 13:55 - Sist endret 11. sep. 2022 10:23