Disputas: Magnus Axelsson

M. Sc. Johan Magnus Axelsson ved Institutt for teoretisk astrofysikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Investigating tension between CMB data and the cosmological principle

Tid og sted for prøveforelesning

M. Sc. Johan Magnus Axelsson

Se prøveforelsening.

Bedømmelseskomité

  • Postdoctoral researcher Jussi-Pekka Väliviita, Department of Physics, University of Helsinki, Finland
  • Profesor Contratado Doctor Belen Barreiro, Instituto de Física de Cantabria, Universidad de Cantabria, Spain
  • Professor Luc Rouppe van der Voort, Institutt for teoretisk astrofysikk, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Øystein Elgarøy

Veiledere

Sammendrag

Kandidaten har undersøkt hvorvidt en av de aller viktigste antakelsene innen kosmologi holder i møte med høypresisjonsdata. Resultatene fra forskningen føyer seg inn i en voksende bevismengde for at dagens standardmodell må revurderes, og at ny fysikk muligens må innarbeides i en ny modell for universets utvikling.  

Lenge har forskere prøvd å finne ut om en av de aller viktigste antakelsene innen kosmologi – det kosmologiske prinsipp – er forenlig med eksperimentelle data eller ei. Stadig mer sofistikerte måleinstrument har blitt utviklet, noe som gjør at forskere nå har mulighet til å gjøre stadig mer presise målinger, og dermed bli mer presise m.t.p. forutsigelser. Dataene har indikert at den kosmologiske standardmodellen (SM) muligens må utvides til å ta hensyn til at universet ikke er isotropt, dvs at universet ikke ser likt ut i alle retninger. M.a.o., universet er kanskje ikke så enkelt og ordnet som vi ønsker, og ny fysikk må til.  

Avhandlingen har tatt sikte på å bruke siste generasjons høypresisjonsdata fra den kosmologiske bakgrunnsstrålingen, en av de aller viktigste kildene til informasjon om prosesser i universet, for å teste isotropi-antakelsen ved hjelp av avanserte statistiske analysemetoder. Spesielt tester vi om modeller med retningsavhengig mørk energi passer bedre til dataene enn SM. I tillegg så har vi foretatt nye undersøkelser av den såkalte “hemisfæriske fluktuasjonsasymmetrien”. Effekten kan ikke forklares vha dagens modell, siden den har en retningsavhengig komponent. Denne effekten har fått status som en av de mest utfordrende for SM, og er omdebattert. 

Resultatet fra arbeidet, som er utført ved Institutt for Teoretisk Astrofysikk i Oslo, har bidratt til å øke bevismengden mot isotropi-antakelsen i SM, men har ikke klart å bevise at ny fysikk må til. Metodene som har blitt utviklet, kan brukes i fremtidig arbeid med polarisasjonen av den kosmologiske bakgrunnsstrålingen for å skille fysiske signaler fra de falske, forstyrrende signalene. 

Publisert 3. des. 2014 13:03 - Sist endret 18. aug. 2021 14:30