Prøveforelesning: Magnus Axlesson

M. Sc. Johan Magnus Axelsson ved Institutt for teoretisk astrofysikk  avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Probing the dark ages and the reionization epoch with 21-cm experiments

M. Sc. Johan Magnus Axelsson

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

For mer informasjon, kontakt professor Luc Rouppe van der Voort

Publisert 3. des. 2014 13:15 - Sist endret 7. feb. 2020 16:05