Stjernenes liv og død

Figur 10: Sluttstadiet til stjerner med moderat eller liten masse er hvite dverger. Disse kan ha meget høy overflatetemperatur, men pga. at de er meget små til stjerner å være, har de lav luminositet. I en kulehop har alle stjernene nesten samme avstand fra jorden, slik at effekten er meget tydelig. I hver av ringene på bildet er det en hvit dverg. Sammenlignet med de ordinære stjernene (som heller ikke er spesielt lyssterke), er de meget svake, selv om fargebilder viser at de hvite dvergene i ringene er blå eller hvite. Hadde de vært kjøligere og gule eller røde, hadde de vært for lyssvake til at selv Hubble-teleskopet kunne observert de.

Vi har allerede sett at stjerner som fødes med mindre enn ca. 0,26 solmasser lever meget lenge, men til slutt ender direkte som hvite dverger. Når stjerner med mellom 0,26 og 4 solmasser (dette inkluderer altså Solen) har brukt opp alt hydrogenet i kjernen, utvikler de seg til kjempestjerner (Fig. 4). Da er gassen i kjernen degenerert slik at trykket er nesten uavhengig av temperaturen, og fordi varmeledning er effektiv i degenererte gasser, er kjernen nærmest isoterm. Når kjernereaksjonene så begynner å produsere energi, skjer det i nesten hele kjernen samtidig, men trykket stiger ikke og gassen ekspanderer ikke. Temperaturen og energiproduksjonen stiger nesten eksponensielt en kort stund inntil temperaturen har blitt så høy at degenerasjonen "løftes", gassen ekspanderer, og de nesten eksplosive forholdene modereres. Dette kalles et helium-flash. En meget kort stund kan den lokale luminositeten inne i stjernen være av samme størrelsesorden som hele Galaksens! Ekspansjonen av de ytre lagene absorberer imidlertid energien, slik at man ikke ser noe dramatisk på overflaten, men stjernen flytter seg endel i HR-diagrammet.

Etter at heliumet er fusjonert til karbon, klarer ikke kjernen å trekke seg nok sammen til å bli varm nok til å antenne karbonet. I stedet kaster stjernen langsomt og forsiktig av seg de ytre lagene. Resultatet blir en planetarisk tåke med en liten hvit dverg i sentrum. En slik hvit dverg er omtrent på størrelse med Jorden og inneholder ca. en solmasse. Gassen i disse er så tett at en bit på størrelse med en sukkerbit veier 10 tonn.

Figur 11: Stjernene i kulehopen M4 er plottet inn i dette HR-diagrammet. Vi ser en populasjon av hvite dverger (nede t.v.), men de aller fleste av de observerbare stjernene i kulehopen ligger på hovedserien. Stjernene mellom hovedserien og de hvite dvergene tilhører ikke kulehopen. Øverst på hovedserien bøyer stjernene av mot høyre, og blir med tiden røde kjemper. Etterhvert som tiden går vil knekkpunktet bevege seg nedover langs hovedserien, og etter mange milliarder år vil nesten alle stjernene ha forlatt hovedserien.

Stjerner med fra 4 til ca. 6 - 8 solmasser, blir også røde kjemper når de har brukt opp hydrogenet i kjernen og forlater hovedserien. Disse unngår helium-flash. Etter at heliumet i kjernen er brukt opp, blir de varme nok til å starte karbonbrenning. Siden karbongassen blir degenerert før stjernen har varmet den nok opp til å begynne å fusjonere, oppstår et karbon-flash. Dette er helt analogt med helium-flash, men langt voldsommere og kan sprenge stjernen i en supernovaeksplosjon. Detaljene og massegrensene er fortsatt nokså usikre. Sannsynligvis blir resultatet ihvertfall i endel tilfeller en hvit dverg omgitt av en ekspanderende gasssky. En hvit dverg kan ikke ha større masse enn ca. 1,4 solmasser (Chandrasekhar's massegrense).

Stjerner med mer enn ca. 6 eller 8 solmasser, som blir røde superkjemper, er i stand til å brenne gassen i etapper til og med silisiumbrenning inntil kjernen består av jern og nikkel. Når alle kjernens energireserver dermed er oppbrukt, videre fusjon ville kreve energi, begynner den å kollapse. Enorme hastigheter og ekstreme tettheter oppstår. Når tettheten i kjernen når noe over 1014 g/cm3, blir gassen der plutselig inkompressibel. En kraftig sjokkbølge oppstår og reverserer kollapsen til en kraftig ekspansjon og via meget kompliserte fysiske fenomener blir de ytre lagene kastet av i en supernovaeksplosjon (supernova type II), slik som supernova 1987A (Fig. 12). De viktigste hendelsene i og rundt kjernen foregår på ca. 30 millisekunder.

Resultatet av eksplosjonen er enten en nøytronstjerne eller et sort hull. En nøytronstjerne har klart å presse ca. to solmasser sammen i en kule som er 20 km i diameter. En sukkerbit med materie ville veie en milliard tonn. Et sort hull oppstår dersom resten etter supernovaeksplosjonen har større masse enn ca. 2 - 2,5 solmasser (Oppenheimer-Volkoff-massen). Det er så kompakt at unnslipningshastigheten overstiger lysets hastighet. Dermed kan ingenting, ikke engang lys, unnslippe.

Figur 12: De ekspanderende gasskyene etter supernova 1987A.

Av Knut Jørgen Røed Ødegaard
Publisert 29. apr. 2011 13:29 - Sist endret 28. juli 2014 10:56