Stjerner og stjerneutvikling

Stjerneutvikling er et forskningsfelt i rivende utvikling. Nye modeller som tar hensyn til f.eks. rotasjon eller masseoverføring mellom tette dobbeltstjerner, kan i løpet av få år endre vår forståelse av stjernenes utvikling. Dette gjelder særlig de mer eksotiske stjernene: de med aller mest og aller minst masse, tette dobbeltstjerner og andre stjerner i eksotiske miljøer (f.eks. Melkeveiens innerste kjerne) eller med uvanlig kjemisk sammensetning.

Emner

Av Knut Jørgen Røed Ødegaard
Publisert 29. apr. 2011 12:58 - Sist endret 28. juli 2014 10:29