Besøk fra nordisk ALMA-senter

Tilbyr forskere unik hjelp og støtte til å søke om observasjonstid på et av verdens største teleskoper.

Forskere snakker sammen

Leder av nordisk ALMA-node Matthias Maercker (i midten) pratet lenge med forskere fra Institutt for teoretisk astrofysikk. Til venstre: forsker Mikolaj Szydlarski, til høyre: forsker Sven Wedemeyer. Foto: Anna Kathinka Dalland Evans/UiO.

Antennene til Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) kan registrere ekstremt høyfrekvente radiobølger, stråling som har bølgelengde på rundt en millimeter. ALMA-teleskopet består av en gruppe på 66 kraftige parabolantenner, og er det mest følsomme teleskopet innenfor dette bølgelengeområdet, i verden.

ALMA er et stort internasjonalt samarbeid, og for å tilby forskere i ulike land best mulig støttefunksjoner, har de organisert seg i såkalte ALMA Regional Centres (ARCs). Det nordiske ARC ligger i Onsala i Sverige. Den 16. mars 2017 hadde Institutt for teoretisk astrofysikk besøk av Matthias Maercker, som leder det nordiske regionale senteret.

Møtet ble organisert av forsker Sven Wedemeyer, som skal bruke ALMA-observasjoner til å studere solen.

Det kan være mange tekniske detaljer å sette seg inn i hvis man skal søke om observasjonstid på et av verdens største observatorier. De som jobber på de regionale sentrene står klare til å gi avansert brukerstøtte, hjelp til å sette opp prosjektet og ikke minst hjelp til å sørge for at søknadene om observasjonstid blir så bra som mulig, slik at det er størst mulig sjanse for at søknaden blir innvilget.

Matthias Mercer holder foredrag
Matthias Mercer holder foredrag på Institutt for teoretisk astrofysikk og forteller om ALMA-teleskopet og hvilken hjelp de tilbyr nordiske forskere på det regionale senteret i Onsala. Foto: Anna Kathinka Dalland Evans/UiO.

 

Av Anna Kathinka Dalland Evans
Publisert 17. mars 2017 10:27 - Sist endret 14. jan. 2022 10:25