Astrofysikkens tolkere

Hvordan viser man to kolliderende sorte hull på tegnspråk?

Marius Berge Eide ved siden av kopi av romfartøet Philae

Marius Berge Eide ved siden av en fullskalakopi av romfartøyet Philae, på Max Planck instituttet for solsystemsforskning i Göttingen. Foto: Matteo Frigo

Marius Berge Eide har vært masterstudent ved Institutt for teoretisk astrofysikk, UiO. For tiden er han doktorgradsstudent ved Max Planck-instituttet for astrofysikk i Garching i Tyskland. Han kan ikke høre hva foreleserne sier. Dårlig hørsel har ikke stoppet Marius, men hvordan jobber han og tolkene sammen for å formidle så kompliserte tema, med fagterminologi og matematiske ligninger?

Radiointervju om astronomitolking

NRK-programmet Ekko har intervjuet Marius og en av tolkene hans. Hør journalist Torkild Jemterud snakke med Marius og Anette på Ekko, NRK P2.

Marius Berge Eide og tolk Anette intervjues av Torkild Jemterud
Astronomistudent Marius Berge Eide og tolk Anette Stenhaug intervjues av Torkild Jemterud for NRK Ekko. Foto: Ekko, NRK P2.

Tolking ble dagligdags

Tolkene til masterstudent Marius Berge Eide ble fort en del av miljøet på Institutt for teoretisk astrofysikk, og tolking av forelesninger og seminarer ble et vanlig syn. Høsten 2015 avla Marius mastergraden i astronomi ved instituttet. Tittelen på avhandlingen hans innen ekstragalaktisk astronomi var Towards a More Realistic Treatment of Polarization in Lyman Alpha Radiative Transfer.

Anette Stenhaug tolker på Kavliprisutdelingen
Hvordan ville du beskrevet denne grafen? Anette Stenhaug tolker Kip Thornes forelesning i Det Norske Videnskaps-Akademi i forbindelse med at Kip Thorne var i Norge for å motta Kavliprisen i astrofysikk høsten 2016. Foto: Torkild Jemterud, Ekko NRK P2.

Utviklet terminologien sammen

I radiointervjuet som Ekko har laget, snakker Marius og journalist Torkild Jemterud blant annet om hvordan Marius og tolkene gradvis utviklet den terminologien de trengte for å tolke avanserte forelesninger i astronomi, et fag som tolkene selv ikke hadde bakgrunn i.

Marius hadde faste tolkere som fulgte ham gjennom studieløpet. Slik lærte tolkene seg fagterminologien i astronomi gradvis, akkurat som Marius gjorde. Anette Stenhaug og Silje Aakerøe var de faste tolkene, og Cecilie Løddesøl, Maria Vatn og Henning Rodtwitt har også tolket for Marius. De jobber fortsatt med Marius via Skype når han er i Tyskland.

Tolker og jouranlist øver på tegn
Tolk Anette Stenhaug viser reporter Torkild Jemterud hvordan hun illustrerer en kollisjon mellom to sorte hull. Foto: Ekko, NRK P2.

Aktiv formidler

Marius har også vært en svært aktiv del av formidlingsmiljøet ved Institutt for teoretisk astrofysikk, blant annet gjennom Ungforsk og på stand da den europeiske romfartsorganisasjonen ESA besøkte Norge med en utstilling om Rosetta-satellitten.

Kometlaging
Astronomi-masterstudenter Marius Berge Eide og Mikael Toresen på stand for ESA viser frem hvordan man koker en komet med vann, sand, karbon (kull), tørris, alkohol (vodka), ammoniakk og litt organisk materiale (teriyakisaus). Foto: Anna Kathinka Dalland Evans/UiO.

 

Av Anna Kathinka Dalland Evans
Publisert 6. mars 2017 09:48 - Sist endret 14. jan. 2022 10:28