Illustrasjon: Sammenlignende planetologi og satelittdata

Satellittdata kan brukes til å sammenligne Jorden med naboplanetene og gi innsikt i deres dannelse og utvikling.  Slike data omfatter overflatebilder, topografi, planetenes form (avvik fra en perfekt kule), tyngdefelt, lysrefleksjon og annen spektral informasjon.  Globale oversikter kan fremstilles med programpakker som f.eks. ArcGIS som en mosaikk av data fra ulike delområder og måleprofiler.

           

 

Forklaring til grafikk: (A) Satellittbildemosaikk av Jorden. (B) ESA satellitten Mars Express. (C) Marsrelieff  basert på data fra NASA Mars Orbiter Laser Altimeter. (D) Marsoverflaten i kunstige farger, basert på data fra NASA Mars Orbiter Camera. (E) Høyderadarbaserte overflatetrekk på Venus fra NASA Magellan. (F) Passeringsbilde av Merkur fra NASA Messenger. (G) Månens tyngdefelt fra NASA GRAIL. (H) Tredimensjonal fremstilling av en geoidehøyde på Jorden (EGM2008). Geoiden er en ekvipotensialflate som representerer Jordens tyngdefeltbetingete form. En imaginær vannflate som dekker hele Jordens overflate har denne formen.

Jorden og naboplanetene: Illustrasjon: CEED

 

Published Feb. 21, 2013 2:17 PM - Last modified Feb. 28, 2013 12:14 PM