Illustrasjon: Fordeling av land - Jordens dynamikk

Global fordeling av land, kontinenthyller, grunnhav og dyphav ved Perm-Trias-grensen (for 250 minllioner år siden).  Den geografiske plasseringen av kontinentene bakover i tid kan rekonstrueres ved hjelp av det innfrosne magnetfeltet i bergarter av ulik alder. Alderen av og formen til eldre havbassenger kan utledes av slike paleomagnesiske data der havbunnskorpen fremdeles er intakt, ellers også fra andre geologiske og geofysiske data.  Kontinentalhyller og grunnhav er rekonstruert fra paleontologiske data.

  

Jordens dynamikk. Illustrasjon: CEED

 

Published Feb. 21, 2013 1:47 PM - Last modified Feb. 26, 2013 10:46 AM