Illustrasjon: Jordens dype indre - strømningsmønsteret i mantelen

Omtrentlig ekvatorsnitt gjennom Jorden som viser strømningsmønsteret i mantelen. Utkantene av de to antipodiske lavhastighetsområdene (LHO) under Afrika og Stillehavet er gunstige soner for initiering av konsentrerte termiske oppdriftsstrømmer.  Lavhastighetsområdene består av tungt og varmt materiale og er stabilisert av Jordens rotasjon. Mørk og lys grønn litosfære er hhv. kontinental og oseanisk.

Røde og blå piler viser retningene for mantelstrømmene og svarte piler viser platebevegelsene. Mantelen synker i et bredt belte rundt Stillehavet som er karakterisert ved subduksjon gjennom Mesozoikum og Neogen.  Dette beltet passerer gjennom Sør- og Nord-Amerika, Nordpolen, den østlige halvdelen av Asia, Australia og Sørpolen. Over de to antipodiske lavhastighetsområdene flyter varm mantel sakte oppover.

 

Jordens dype indre. Illustrasjon: Modified av R.G. Trønnes (2010), Mineral. Petrol. 99, 243-261.

 

 

Published Feb. 21, 2013 1:56 PM - Last modified Feb. 25, 2014 2:17 PM