Forsknings­arrangementer

Kommende arrangementer

Tid og sted: 25. jan. 2019 10:15, Auditorium 2, Farmasibygningen

Master i farmasi Maren Christin Stillesby Levernæs ved Farmasøytisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Perspectives on antibody binding and characterization by mass spectrometry techniques.

Tid og sted: 25. jan. 2019 12:15, Auditorium 2, Farmasibygningen

Master i farmasi Maren Chrisin Stillesby Levernæs ved Farmasøytisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Affinity-based sample preparation in targeted protein analysis by bottom-up liquid chromatography mass spectrometry.