Forskningsaktuelt

 • Karl Egil Malterud, Nastaran Moussavi og Helle Wangensteen UiO-forskning om malaria gikk verden rundt 5. okt. 2018 07:49
  Forskerne Karl Egil Malterud, Nastaran Moussavi og Helle Wangensteen ved Farmasøytisk institutt oppdaget at barken fra to afrikanske trær inneholder stoffer som dreper både malariaparasitten og malariamyggen. Da Titan skrev om saken og publiserte nyheten på engelsk, gikk historien verden rundt i løpet av få dager.
 • Bioinformatikk Informatikk og biologi smelter sammen 1. okt. 2018 09:35
  Forskningen innen helse og biologi har tatt sjumilssteg ved bruk av ny teknologi. Nå tar forskerne nye steg for samarbeid gjennom opprettelsen av Senter for bioinformatikk.
 • gravid, kvalm, svangerskapskvalme Hjelp mot morgenkvalme – snart bare noen tastetrykk unna 6. aug. 2018 06:08
  Du sitter med hodet over toalettskåla. Igjen. Og denne gangen skyldes det garantert ikke festligheter kvelden i forveien. Kan du være gravid?
 • RobertLyleBarn Pregnant women’s short-term use of paracetamol may protect the fetus 15. juni 2018 08:02
  Paracetamol is a commonly used drug, and ADHD is the most common mental disorder, so researchers have been suspecting a connection. But careful use of paracetamol during pregnancy can be more than just safe: A new study shows that when pregnant women use only a little paracetamol, they give birth to fewer children with ADHD.
 • cecilierosting1-660 Nye muligheter for å ta viktige blodprøver hjemme i stua 21. feb. 2018 09:59

  Vanlige blodprøver kan bare tas av personer med spesiell utdanning, men hvem som helst kan bruke en enklere teknikk med tørket blod. Cecilie Rosting og forskere ved Farmasøytisk institutt ved UiO gjør det mulig å bruke den gamle teknikken på nye felt.

Forskningsarrangementer