Forskningsaktuelt

 • Brystkreft Proteiner avslører kreftsvulstens hemmeligheter 5. aug. 2019 08:27

  Det finnes 10 000 forskjellige brystkreft-proteiner. Nå har forskere klart å kartlegge dem alle. Det kan gjøre det lettere å velge riktig behandling og å utvikle nye medikamenter.

 • Kan mors medisiner passere over til barnet via brystmelken? Europeisk mega-satsing skal finne trygge medisiner for gravide 5. juni 2019 09:01

  Tenk deg at du er gravid og bruker en livsviktig medisin, men ingen vet om det vil skade barnet. Skal du slutte med medisinen? Eller ta sjansen på at det går bra? Slike spørsmål stiller mange gravide seg hvert eneste år. Nå tar EU grep for å tette kunnskapshullet, ved blant annet å analysere enorme datamengder fra europeiske helseregistre.

 • Kan mors medisiner passere over til barnet via brystmelken? European mega-venture for safe medications during pregnancy 5. juni 2019 09:00

  You are pregnant and in need of an important medication, but nobody knows if the medication is safe for the fetus. Should you stop taking the drug? Or close your eyes and hope for the best? A new research venture is going to crack enormous amounts of data from all over Europe to find the answers that women need in these situations.

 • Ett spørsmål fra legen kan avsløre overfølsomhet mot medisiner Én av fem mente de var ekstra følsomme mot medisiner 27. mai 2019 13:07

  De tror de er mer utsatt for bivirkninger enn andre. Dette kan føre til at de ikke tar medisinen slik de skal. Og det kan gå ut over effekten den har.

 • colourbox29874135-660 Gentest gir bedre behandling av psykoser 26. apr. 2019 15:07

  En fersk studie publisert i Lancet Psychiatry viser at farmakogenetisk variasjon i nedbrytningsevne øker risiko for behandlingssvikt av psykosemedisinene risperidon og aripiprazol. Variasjon i nedbrytning kan bestemmes ved en enkel og rimelig gentest ved behandlingsstart, og dermed persontilpasse dosering for bedre behandlingsrestultat.

Forskningsarrangementer