Forskningsaktuelt

Forskningsarrangementer

  • adriana-andresen Disputas: Adriana Magalhães Santos Andresen 31. jan. 2020 12:15

    Ph.d.-kandidat Adriana Magalhães Santos Andresen ved Farmasøytisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, vil forsvare avhandlingen "Transcriptome profiling of virus and adjuvant induced innate immune responses in Atlantic salmon ( Salmo salar)" for graden Philosophiae Doctor.